Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 25 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals cultuur, jeugd, welzijn en sport. Sinds de goedkeuring van het decreet over de vernieuwde taakstelling van de provincies, zijn er verschillende concrete stappen gezet naar een definitieve …

Door Cathy Coudyser op 24 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Er bestaan heel wat initiatieven die de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking bevorderen : De Buren, De Brakke Grond, De Taalunie, Het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, Ons Erfdeel, de  Letterenfondsen, om nog maar te zwijgen over NVAO, Codart, enz.  Er is tussen die organisaties op …

Door Cathy Coudyser op 21 juli 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim één miljoen euro in 53 erkende jeugdverblijven verspreid over heel Vlaanderen. "157.000 euro daarvan is voorzien voor de kust", weet volksvertegenwoordigster Cathy Coudyser. "Vlaams minister Weyts verlaagt met deze …

Door Cathy Coudyser op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim 1 miljoen euro in 53 erkende jeugdverblijven verspreid over heel Vlaanderen. Eén vierde van dat bedrag of 250.000 euro is voor West-Vlaanderen voorzien. Specifiek voor de Westhoek trekt de minister 60.126 euro uit. “Op …

Door Cathy Coudyser op 10 juli 2017, over deze onderwerpen: Knokke-Heist

Elke dag, maar zeker op 11 juli, zetten we de vele troeven van Vlaanderen in elke gemeente in de verf.  Inwoners en toeristen stellen ook in Knokke-Heist vast dat Vlaanderen een sterke economische regio is, met een duidelijke identiteit, met een eigen bestuur en met een open blik op de wereld.  …

Door Cathy Coudyser op 10 juli 2017, over deze onderwerpen: Knokke-Heist

Elke dag, maar zeker op 11 juli, zetten we de vele troeven van Vlaanderen in elke gemeente in de verf.  Inwoners en toeristen stellen ook in Knokke-Heist vast dat Vlaanderen een sterke economische regio is, met een duidelijke identiteit, met een eigen bestuur en met een open blik op de wereld.  …