Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 5 januari 2018, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen met de impulsoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ € 410.000 in heel Vlaanderen in 20 projecten die er voor zorgen dat elke Vlaming het recht wordt gegund om op vakantie te gaan. “Deze projecten zorgen ervoor dat die Vlamingen …

Door Cathy Coudyser op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

In Vlaanderen heeft iedereen recht op vakantie, maar dit is niet voor elke Vlaming vanzelfsprekend. Nog al te vaak staan er allerlei mogelijke drempels een deugddoende vakantie in de weg. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een financiële drempel, maar even goed om een zorg- of toegankelijkheidsdrempel …

Door Ben Weyts, Cathy Coudyser op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Toerisme, Vakantie, Verandering

Iedereen heeft recht op vakantie, al is dat niet voor elke Vlaming vanzelfsprekend. Soms staat een financiële drempel een deugddoende vakantie in de weg, maar ook op vlak van toegankelijkheid en zorgnoden is er verbetering mogelijk. Met het nieuwe decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ wil Vlaanderen …

Door Cathy Coudyser op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

Bij bespreking van de begroting 2018 zette ik het ondersteunen van cultureel ondernemerschap en aanvullende financiering extra in de verf. Op vlak van internationaal cultuurbeleid deed ik oproep om Vlaanderen meer middels cultuur te promoten. Bij bespreking van #begroting2018 zette ik het …

Door Cathy Coudyser op 21 december 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaanderen is state of the art op vlak van toerisme: middelen doelgericht inzetten, troeven uitspelen, meer toeristen naar Vlaanderen halen. We vergeten ook de mensen niet voor wie vakantie geen evidentie is ! Dat zei Cathy in de plenaire vergadering tijdens de bespreking van de Vlaamse begroting …

Door Cathy Coudyser op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed, Kunst

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om voor een totaalbedrag van 265.000 euro subsidies toe te kennen aan 17 culturele projecten van bovenlokaal belang in West-Vlaanderen. Vanaf 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor cultuur. De culturele initiatieven die voorheen door de …