Nieuws over dit onderwerp

Door Cathy Coudyser op 15 juni 2016, over deze onderwerpen: Landbouw

In de commissie Landbouw van het Vlaams parlement werden vragen gesteld in verband met de bijdrage van wilde bestuivers aan de landbouw (hommels, wilde bijen, …). In Vlaanderen, net zoals in heel Europe, hebben de bijenpopulaties te lijden onder massale sterfte. Dat wordt veroorzaakt door een hele …