Nieuws over dit onderwerp

Akkoord over vernieuwd pachtdecreet

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N …

Contouren van nieuwe pachtwet worden steeds duidelijker - VILT

De conceptnota die N-VA ontwikkelde over de hervorming van de pachtwetgeving, is goed onthaald door de andere politieke partijen. Wel bestaan er nog discussies over hoe absoluut de teeltvrijheid en de …

Parlementair debat rond pacht geopend

Debat over pacht is vandaag opgestart in het Vlaams parlement. Als hoofdindiener lichtte ik in de bevoegde Commissie Landbouw de krijtlijnen van de conceptnota toe die N-VA indiende over de hervorming …