Nieuws over dit onderwerp

Een grondig hervormd pachtdecreet goedgekeurd in commissie landbouw

De commissie landbouw van het Vlaams Parlement keurde een vernieuwd pachtdecreet goed. “Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit. We bieden enerzijds een krachtig instrument om landbouwers …

Akkoord over vernieuwd pachtdecreet

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N …

Contouren van nieuwe pachtwet worden steeds duidelijker - VILT

De conceptnota die N-VA ontwikkelde over de hervorming van de pachtwetgeving, is goed onthaald door de andere politieke partijen. Wel bestaan er nog discussies over hoe absoluut de teeltvrijheid en de …