Nieuws over dit onderwerp

Contouren van nieuwe pachtwet worden steeds duidelijker - VILT

De conceptnota die N-VA ontwikkelde over de hervorming van de pachtwetgeving, is goed onthaald door de andere politieke partijen. Wel bestaan er nog discussies over hoe absoluut de teeltvrijheid en de …

Parlementair debat rond pacht geopend

Debat over pacht is vandaag opgestart in het Vlaams parlement. Als hoofdindiener lichtte ik in de bevoegde Commissie Landbouw de krijtlijnen van de conceptnota toe die N-VA indiende over de hervorming …

N-VA wil debat over een eenvoudig en modern pachtdecreet

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een meer …