Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 11 februari 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Toerisme

Vlaanderen telt tientallen ontwijde religieuze erfgoedsites die leegstaan en waarvoor een herbestemming gezocht wordt. De Sint-Bartholomeuskerk in Kaaskerke kreeg sedert midden juli vorig jaar een nieuwe invulling in de vorm van Bed & Bar Tolomeus, eerste champing logiesconcept in Vlaanderen. Cathy …

Door Cathy Coudyser op 28 januari 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon investeert 1.764.500 euro voor de digitalisering van collecties van in totaal 16 Vlaamse culturele erfgoedinstellingen. Ook de West-Vlaamse musea Eperon d’Or, Memorial Passchendaele Museum 1917, KOERS, Mu.Zee en Musea Brugge en erfgoedcel ZuidWest zetten mee …

Door Cathy Coudyser op 17 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent 21 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. Ook zeven West-Vlaamse vakmanschapstrajecten worden ondersteund, goed voor 197.606,15 euro. “Door kennis, kunde en passie over te dragen aan een volgende generatie blijft het …

Door Cathy Coudyser op 17 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse regering stemde vandaag in met de preselectie van twee bijkomende Vlaamse cultureel erfgoedorganisaties.  Zowel het Museum Schone Kunsten Gent als de Brugse Musea krijgen de kans om zich bij  het MHKA en het KMSKA te voegen en deel uit te maken van het select groepje Vlaamse cultureel …

Door Cathy Coudyser op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse erfgoedsector is al lang vragende partij voor de invoering van een Vlaamse indemniteitsregeling. Daarmee neemt de Vlaamse overheid voor een deel de financiële risico’s verbonden aan het tijdelijk tentoonstellen van kunstwerken in bruikleen op zich. Veel andere Europese landen hebben al …

Door Cathy Coudyser op 9 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

Het cultureel erfgoeddecreet dat in 2017 grondig hervormd werd is robuust. Dat blijkt uit een evaluatie. Toch zijn enkele verbeterpunten aan het licht gekomen en samen met de sector is gewerkt aan een wijzigingsdecreet dat een aantal beperkte inhoudelijke en procedurele aanpassingen vastlegt. “De …