Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om Musea Brugge aan te duiden als cultureel erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap. Musea Brugge groepeert 13 historische locaties in Brugge en heeft daarmee een zeer brede collectie. “De collectie van het museum is van uitzonderlijke kwaliteit, met …

Door Cathy Coudyser op 15 juni 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Toerisme

Vandaag ondertekende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de definitieve bescherming als archeologische site van twee verdwenen middeleeuwse Zwinhavens Monnikerede en Hoeke. “Met deze definitieve bescherming wordt een belangrijk stuk van de geschiedenis van de Zwinstreek …

Door Cathy Coudyser op 3 juni 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

Sinds  2011 spoort Vlaanderen op initiatief van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois de gemeentebesturen, kerkraden, centrale kerkbesturen en bisschoppelijke overheden aan om een visie uit te werken over de toekomst van de parochiekerken. Deze visie moet erop gericht zijn om leegstand, verval …

Door Cathy Coudyser op 7 april 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

In het kader van het relanceplan Vlaamse veerkracht heeft de Vlaamse Regering in 100 miljoen euro bijkomende investeringsmiddelen voorzien voor de relance van de onroerend erfgoedsector na corona. Deze middelen werden door bevoegd Vlaams minister Matthias Diependaele aangewend om zowel de bestaande …

Door Cathy Coudyser op 23 maart 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

Vandaag selecteert bevoegd Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele 18 erfgoedprojecten die aanspraak maken op Vlaamse relance investeringsmiddelen. Drie West-Vlaamse erfgoedprojecten in Brugge, Nieuwpoort en Ieper krijgen eveneens de mogelijkheid om een premiedossier uit te werken …

Door Cathy Coudyser op 15 maart 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Toerisme

Tijdens een gedachtewisseling in Commissie Toerisme vandaag verschafte Toerisme Vlaanderen meer toelichting bij twee pilootprojecten die het agentschap uitvoert rond religieus erfgoed in Vlaanderen: abdijsite in Herkenrode enerzijds en Sint-Godelieveabdij/Minderbroedersklooster in Brugge anderzijds …