Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser, Marius Meremans op 9 februari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

In het Vlaams Parlement lanceert de N-VA samen met CD&V, Open Vld, Groen en Vooruit een oproep aan de Vlaamse Regering om de steun aan de cultuur- en evenementensector aan te houden en de weerbaarheid van de sector te versterken. “We willen over partijgrenzen heen een sterk signaal geven aan de …

Door Cathy Coudyser op 20 januari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

De omzetverliezen binnen de culturele sector stapelen zich verder op tijdens deze aanhoudende pandemie. De Vlaamse regering heeft zich van bij aanvang van de crisis geëngageerd om gezonde (culturele) ondernemingen doorheen de crisis te loodsen. Steunmechanismen op maat van de cultuursector werden …

Door Cathy Coudyser op 14 januari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Tot 1 december 2021 konden West-Vlaamse kunstenorganisaties een aanvraag indienen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het Vlaamse Kunstendecreet. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) opvroeg bij bevoegd Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon blijkt dat 28 West …

Door Cathy Coudyser op 17 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon kent 21 beurzen toe voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerlingtraject. Ook zeven West-Vlaamse vakmanschapstrajecten worden ondersteund, goed voor 197.606,15 euro. “Door kennis, kunde en passie over te dragen aan een volgende generatie blijft het …

Door Cathy Coudyser op 17 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse regering stemde vandaag in met de preselectie van twee bijkomende Vlaamse cultureel erfgoedorganisaties.  Zowel het Museum Schone Kunsten Gent als de Brugse Musea krijgen de kans om zich bij  het MHKA en het KMSKA te voegen en deel uit te maken van het select groepje Vlaamse cultureel …

Door Cathy Coudyser op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse erfgoedsector is al lang vragende partij voor de invoering van een Vlaamse indemniteitsregeling. Daarmee neemt de Vlaamse overheid voor een deel de financiële risico’s verbonden aan het tijdelijk tentoonstellen van kunstwerken in bruikleen op zich. Veel andere Europese landen hebben al …