Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

De Kamer keurt later deze namiddag het wetsontwerp over de Kunstwerkcommissie, sluitstuk van het nieuwe kunstenaarsstatuut, definitief goed. Doel van dat statuut is om kunstwerkers, die vaak te kampen hebben met werkonzekerheid, een sociaal vangnet te bieden. “Het voorstel van de federale regering …

Door Cathy Coudyser op 14 oktober 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

De Vlaamse regering keurde vandaag een meer performante regeling voor de inbetalinggeving van kunstwerken ter voldoening van de erfbelasting. “Tal van ideeën uit mijn conceptnota uit 2017 werden in de nieuwe regeling opgenomen. Deze regeling waarbij kunstwerken gelden als betaling van de …

Door Cathy Coudyser op 19 augustus 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Het Nieuwsblad - Paul Demeyer Erfenis betalen met kunst. Vanaf juli volgend jaar wordt het pas echt lucratief. Dan tellen in Vlaanderen kunststukken voor 20 procent méér mee dan hun marktwaarde. Is dat wel eerlijk? En wie zit in die Topstukkenraad die stukken aanvaardt of niet? Is dit een nieuwe …

Door Cathy Coudyser op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om Musea Brugge aan te duiden als cultureel erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap. Musea Brugge groepeert 13 historische locaties in Brugge en heeft daarmee een zeer brede collectie. “De collectie van het museum is van uitzonderlijke kwaliteit, met …

Door Cathy Coudyser op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, EventFlanders

Event Flanders, dat instaat voor het uitvoeren van het topevenementbeleid in Vlaanderen, heeft in het voorbije jaar drie concrete pistes rond culturele topevenementen onderzocht. Het gaat over een tentoonstelling rond Dieric Bouts in M Leuven, een topstukkententoonstelling in het Antwerpse MAS en …

Door Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Kunst

De Vlaamse Regering hakte vorige week de knoop door over de structurele werkingssubsidies voor de cultuursector. Vlaams Parlementsleden Marius Meremans, Cathy Coudyser en Manuela Van Werde reageren tevreden. De afgelopen weken beten kunstenaars en kunstorganisaties op hun nagels. Op hoeveel …