Website vakantieschakel: “al meer dan 120 vakanties op maat”

Door Cathy Coudyser op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Toerisme

Begin juli 2016 lanceerde Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts samen met Toerisme Vlaanderen de website ‘Vakantieschakel’. Dit nieuwe digitale platform moet Vlamingen oplossingen aanreiken wanneer zij een bepaalde drempel ondervinden om op vakantie te gaan. In samenwerking met 600 toeristische aanbieders en 1600 sociale organisaties wordt de vraag naar en het aanbod van sociaal toerisme op elkaar afgestemd en dat werpt zijn vruchten af. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser: “Sinds de oprichting telt de website reeds meer dan 600 gebruikers en zijn er al een 120-tal matches gevonden voor een vakantie op maat. In de toekomst zal dit platform dan ook meer gepromoot worden”.

Mensen die gebruik maken van sociaal toerisme hebben vaak te maken met diverse drempels. Hoewel een beperkt budget een courante drempel is, ondervinden veel mensen ook hinder omwille van een bepaalde allergie, het opleidingsniveau, anderstaligheid, het niet beschikken over een computer enzovoort. Om deze mensen beter te begeleiden naar een kwalitatieve vakantie en om het aanbod van de toeristische aanbieders hierop af te stemmen, richtte de Vlaamse overheid het online platform ‘Vakantieschakel’ in.

De gebruikers van dit platform ontvangen twee keer per week een mail met de recentste vragen en aanbiedingen op vlak van sociaal toerisme. Daar kan de gebruiker bijkomende informatie vragen en contact nemen met een sociale organisatie of een toeristische aanbieder. Cathy Coudyser: “Uit een antwoord van minister Weyts op een van mijn parlementaire vragen blijkt dat het platform er daadwerkelijk in slaagt om het publiek naar vakantie te begeleiden. In totaal zijn er op deze manier reeds een 120-tal matches ontstaan tussen vraag en aanbod. Voor een platform dat nog maar enkele maanden bestaat, zijn dat mooie resultaten. Begin 2017 wordt daarom een grootschalige promotiecampagne opgestart naar een ruimere groep mensen die een drempel ondervinden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is