Vlaanderen zet ambitietraject op voor vier West-Vlaamse kunstfestivals

Door Cathy Coudyser op 14 januari 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, EventFlanders

EventFlanders zet een ambitietraject op voor vier regionale hedendaagse kunstfestivals in West-Vlaanderen. Vlaanderen wil daarmee een hedendaags Vlaams kunstenfestival met internationale weerklank ontwikkelen. De Vlaamse regering financiert een voorstudie om na te gaan in welke mate samenwerking tussen de kunstentriënnale van Brugge, de Kortrijkse kunstentriënnale Paradise, het kunstenfestival van Watou en Beaufort mogelijk en wenselijk is. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser vandaag van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon.

“De Vlaamse regering erkent terecht het potentieel van deze regionale beeldende kunstenfestivals om door te groeien tot culturele topevenementen. Ik ben blij dat de desbetreffende partners open staan om met EventFlanders na te denken over concrete samenwerkingsmogelijkheden” aldus Cathy Coudyser.

In 2016 richtte de Vlaamse regering de cel ‘EventFlanders’ op en gaf deze de opdracht jacht te maken op internationale evenementen. Event Flanders werkt in de schoot van Toerisme Vlaanderen met steun van het Departement Buitenlandse Zaken, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Sport Vlaanderen. Met vereende krachten slaagde EventFlanders er tot op heden in meerdere internationale  topevenementen naar Vlaanderen te halen. Voorbeelden zijn verschillende sportevenementen, maar ook het culturele topevenement World Choir Games.  

Internationale topevenementen aantrekken blijft een prioriteit voor Event Flanders. Sinds de start van deze legislatuur zet EventFlanders daarnaast in op het opschalen van bestaande Vlaamse evenementen.

Een van de vier lijnen van het culturele topevenementenbeleid van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon betreft de ambitie om een hedendaags Vlaams kunstenfestival met Europese en wereldreferentiewaarde te ontwikkelen. Vandaag verduidelijkte de minister in de Commissie Cultuur dat de regering EventFlanders de opdracht geeft om de wenselijkheid, haalbaarheid en ambities rond samenwerking tussen de kunstentriënnale van Brugge, de Kortrijkse kunstentriënnale Paradise, kunstenfestival van Watou en Beaufort in kaart te brengen.

“Met respect voor de eigen dynamiek en DNA van elk festival zal worden bekeken hoe kan getracht worden om deze events zowel artistiek als naar bereik met elkaar te verbinden en op te schalen naar een  kunstenfestival met internationale weerklank. Dit is een unieke kans om West-Vlaanderen bij kunstminnend publiek uit de hele wereld in the picture te plaatsen.” aldus nog Cathy Coudyser.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is