Vlaanderen tikt KMSKB op de vingers

Door Cathy Coudyser op 4 mei 2021

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) kondigden op 26 maart jl. aan uit noodzaak de museumvleugel Old Masters met sleutelwerken van Rubens en Bruegel een half jaar te sluiten. Het museum verwijst naar de coronamaatregelen en aangepaste inzet van bewakingspersoneel.

Met de op een na grootste collectie originele Bruegelwerken vormt de KMSKB een belangrijke partner in het Vlaamse Meestersprogramma van Toerisme Vlaanderen en ontving het museum in dat verband tijdens de voorbije legislatuur een hefboomsubsidie van 920.190 euro. 

De keuze van KMSKB om uitgerekend de Vlaamse meesterwerken achter slot en grendel te steken ten voordele van ander, artistiek waardevol maar evenwel minder roemrijke kunst krijgt nu een gepast gevolg.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser.

Door de afdeling Oude Kunst te sluiten, verzaakt het KMSKB aan zijn verplichting verbonden aan de Vlaamse hefboomsubsidie om actief mee te werken aan het netwerk van Vlaamse Meesterssites. Toerisme Vlaanderen zal daarom een schrijven richten tot KMSKB met het verzoek om Vlaamse kunstwerken opnieuw open te stellen. In afwachting daarvan zal de minister het nog resterende saldo (252.696 euro) alvast inhouden. Indien de directie niet op deze beslissing terugkomt en halsstarrig vasthoudt aan de sluiting, zal Toerisme Vlaanderen de volledige subsidie terugvorderen.

“Ik hoop dat de directie aan dit signaal vanuit Vlaanderen het gepaste gevolg geeft en de kunstwerken snel terug openstelt voor het publiek zodat onze Vlaamse Meesters opnieuw kunnen bewonderd worden door zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.” aldus Cathy Coudyser

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is