Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 11 mei 2021, over deze onderwerpen: Vlaamse aquacultuur

Aquacultuur is het duurzaam kweken van onder andere vis, schelpdieren en waterplanten. Dit kan zowel aan land als op zee en is een veelbelovende discipline, maar Vlaanderen hinkt achterop. De sector kampt met specifieke uitdagingen die ertoe leiden dat de omvangrijke investeringen in onderzoek zich …

Door Cathy Coudyser op 4 mei 2021

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) kondigden op 26 maart jl. aan uit noodzaak de museumvleugel Old Masters met sleutelwerken van Rubens en Bruegel een half jaar te sluiten. Het museum verwijst naar de coronamaatregelen en aangepaste inzet van bewakingspersoneel. Met de op …

Door Cathy Coudyser op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Europese Commissie

Tijdens de Europese week schenkt het Vlaams Parlement extra aandacht aan het Europees beleid. Op dinsdag 4 mei debatteert de Commissie Buitenlands Beleid, Europese aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme met Vlaams Europarlementslid Geert Bourgeois, met Axel Buyse, diplomatiek …

Door Cathy Coudyser op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Cultuur

BELGA Vlaanderen heeft Wim Putzeys aangesteld als projectleider voor het nieuwe museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. Dat zei minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) donderdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Cathy Coudyser (N-VA). Bij de start van de legislatuur beloofde de …

Door Cathy Coudyser op 29 april 2021, over deze onderwerpen: Cultuur

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon investeert via projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten 1.837.443,19 euro in 24 projecten in Vlaanderen. Ook tien West-Vlaamse projecten krijgen ondersteuning. “Met een regionale aanpak versterken we verder ons jong talent aan kunstenaars en bieden we …

Door Cathy Coudyser op 20 april 2021, over deze onderwerpen: Toerisme

Uit de evaluatie van het Vlaamse logiesdecreet zijn een aantal verbeterpunten en aanbevelingen uit de brede toeristische sector naar voren gekomen. Een belangrijk signaal is het pleidooi om nog meer en beter te handhaven op de toepassing van het logiesdecreet nl. zijn de logies in Vlaanderen …