Vlaamse regering wil betere ontsluiting van Vlaamse topstukken

Door Cathy Coudyser op 3 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed, Toerisme

Jan Jambon en Zuhal Demir, ministers van Cultuur en Toerisme, erkennen de bijzondere waarde van onze Vlaamse topstukken. Toch pakken we daar te weinig mee uit en kunnen deze zeldzame en bijzondere erfgoedstukken veel beter ontsloten worden voor bezoekers.  “Beide ministers engageren zich om hier werk van te maken.  Zowel virtueel als fysiek zijn er heel wat mogelijkheden en als ze de krachten bundelen dan kan daar een mooi project uit voortvloeien.  Denk maar aan het Stay at home Museum of het herorienteren van het bestaand project Vlaamse Meesters in situ waarbij de topstukkenlijst als leidraad dient voor een tentoonstellingsroute.” Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) in de bevoegde commissies van het Vlaams parlement. “Het is voor ons Vlamingen belangrijk om meer in contact te komen met ons rijk cultureel erfgoed. Daarnaast is een betere ontsluiting van deze topwerken een troef om nog meer internationale culturele meerwaardezoekers te overtuigen een bezoek aan Vlaanderen te brengen.” zegt Coudyser daarover.

Een bijzondere categorie van cultureel erfgoed betreft het ‘roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang’, beter bekend als ‘topstukken’. Deze worden opgenomen in de topstukkenlijst. Het erfgoed wordt door de Vlaamse Gemeenschap als ‘zeldzaam en onmisbaar’ beschouwd en moet daarom prioritair in Vlaanderen blijven. Deze topstukkenlijst telt momenteel 777 werken: een breed gamma aan objecten waaronder schilderijen, prenten, beeldhouwwerken, glas-in-loodramen, muurschilderingen, retabels enz.

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA): “Vlaanderen pakt te weinig uit met het cultureel erfgoed en haar topstukken in het bijzonder. Ervan overtuigd dat Vlaanderen haar topstukken veel prominenter in de schijnwerpers moet plaatsen, polste ik bij zowel minister Jambon als minister Demir naar de concrete mogelijkheden die zij zien om deze unieke cultuurgoederen in musea, archieven, religieuze sites fysiek en digitaal beter te ontsluiten. Een ‘topstukkenroute’ zou een piste kunnen zijn, zodat de Vlaming kennis kan maken met deze Vlaamse parels die het resultaat zijn van toonaangevend Vlaams vakmanschap van vroeger en nu.”

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon erkent dat de ontsluiting van topstukken beter kan en engageert zich samen met de Topstukkenraad om hier verandering in te brengen. In eerste instantie wordt gedacht aan de verdere ontwikkeling van de online topstukkendatabank tot een performant communicatiemiddel. Het idee van een topstukkenroute sluit volgens de minister aan bij het toeristische hefboomproject “Vlaamse Meesters in Situ” opgezet door Openbaar Kunstbezit Vlaanderen om bezoekers toe te leiden naar 45 sites met werk van Vlaamse Meesters uit de 15e, 16e en 17e eeuw. De minister acht het dan ook zinvol om na te gaan of een vervolgtraject op dit hefboomproject kan worden opgezet. Hij wordt hierin bijgetreden door Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir die aanvult dat zij aan Toerisme Vlaanderen de opdracht gegeven heeft om het Vlaanderenbrede netwerk van sites met culturele erfgoedparels verder te zetten en te laten groeien. De topstukkenlijst kan volgens de minister hierbij een belangrijke basis bieden voor de selectie van nieuwe sites.

“Door het bundelen van de expertise van Toerisme Vlaanderen op het vlak van beleving en internationale promotie met de vakkennis van de erfgoedsector inzake ontsluiting van de aanwezige topstukken, moet het mogelijk zijn om de Vlaamse topstukken de exposure te geven die zij verdienen.” aldus Cathy Coudyser

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is