Vlaamse culturele sector vindt alsmaar beter de weg naar Europa

Door Cathy Coudyser op 6 juli 2023, over deze onderwerpen: Cultuur

Vlaamse organisaties uit de culturele sector kunnen via het Creative Europe programma ook Europese subsidies binnenhalen. Van de ruim 68 miljoen euro Creative Europe subsidies die al verdeeld werden, is er 11,4 miljoen euro toegekend aan internationale culturele samenwerkingsprojecten met partner(s) uit de Vlaamse cultuursector. De Vlaamse actoren zelf kregen daarvan 1,7 miljoen euro doorgestort. Vlaanderen staat daarmee op de dertiende plek in de rangschikking van deelnemende landen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). “Niet slecht voor een kleine regio als Vlaanderen. Los van de extra financiële middelen, bieden internationale samenwerkingen ook unieke kansen om kennis en kunde internationaal te delen, te leren van elkaar en unieke contacten te leggen.  Dat is - hoewel niet in geld uit te drukken -  ook goud waard en zorgt ervoor dat onze Vlaamse culturele sector naar een hoger niveau wordt getild.” vindt Coudyser.

Het Creative Europe subsidieprogramma van de EU  voorziet tussen 2021 en 2027 meer dan 2 miljard euro voor de Europese culturele en audiovisuele sector. Voorwaarde is dat culturele spelers uit verschillende landen samenwerking met elkaar moeten aanknopen.

Een eerste oproep, goed voor 68 miljoen euro, werd begin 2022 gelanceerd. Onder de projectvoorstellen die EU-middelen ontvangen, bevinden zich 15 internationale culturele samenwerkingsprojecten met een of meerdere Vlaamse partner(s). Deze vijftien samenwerkingsprojecten worden gehonoreerd voor in totaal 11,4 miljoen euro. Met 1,7 miljoen dat rechtstreeks vloeit naar de 19 betrokken Vlaamse organisaties, bekleedt Vlaanderen de dertiende plaats.

“Vlaamse culturele actoren vinden dus alsmaar beter hun weg doorheen het Europese subsidielabyrint. De inspanningen die de voorbije jaren zijn geleverd om onze culturele actoren toe te leiden naar Europa door zowel het Vlaamse departement Cultuur, VLEVA (Vlaams Europees Verbindingsagentschap), de Creative Europe Desk als Cultuurloket werpen dus hun vruchten af. Deze actoren hebben tot nog toe vooral los van elkaar acties en initiatieven opgezet om Vlaamse culturele actoren te informeren en te sensibiliseren. Het departement Cultuur bekijkt momenteel samen met VLEVA en Cultuurloket hoe er in de toekomst beter onderling kan worden samengewerkt zodat nog meer Vlaamse culturele actoren worden ingelicht over relevante Europese financieringsprogramma’s en hopelijk nog meer Europese cultuurmiddelen naar Vlaanderen vloeien.” besluit Coudyser

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is