Vlaamse aanbevelingen bij het werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Door Cathy Coudyser op 3 mei 2021, over deze onderwerpen: Europese Commissie

Tijdens de Europese week schenkt het Vlaams Parlement extra aandacht aan het Europees beleid. Op dinsdag 4 mei debatteert de Commissie Buitenlands Beleid, Europese aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme met Vlaams Europarlementslid Geert Bourgeois, met Axel Buyse, diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU, en met de Vlaamse Europarlementsleden.

Deze zitting is de laatste in een rij van drie en maakt deel uit van het project van het Comité van de Regio’s (COR*) en de Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees (CALRE) om vanuit regioparlementen proactief het jaarlijks werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022 te beïnvloeden.

Keuze voor digitalisering

Het COR/CALRE schuift zes thema’s naar voor als prioriteiten van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022. De Vlaamse commissieleden verdiepten zich tijdens drie zittingen in de Europese digitaliseringsagenda. Een logische keuze want digitale transformatie staat in Europa hoog op de agenda en de coronacrisis deed het belang ervan enkel toenemen.

3 gedachtewisselingen als bron van informatie en inspiratie

In een eerste bijeenkomst op 20 april stond een gedachtewisseling met Vlaams minister-president Jan Jambon op de agenda. “Vlaanderen steunt ten volle de grootschalige ambities die de Europese Commissie koestert op het vlak van digitalisering. De Europese Unie moet een absolute koploper én wereldleider worden op vlak van digitalisering,” geeft Cathy Coudyser mee.

Op vraag van de commissie bevroeg VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, zijn leden en ook lokale besturen en provincies. Tijdens de tweede gedachtewisseling op 27 april kwam Jan Buysse, directeur van VLEVA, die bevindingen toelichten.  

“Vlaanderen steunt de Europese ambities van het digitaal kompas, maar vraagt extra aandacht en bijkomende klemtonen voor goede datahuishouding, inwisselbaarheid van gegevens, cybersecurity en het belang van digitale basisvaardigheden. Het gaat om concrete aanbevelingen vanuit Vlaamse bedrijven, organisaties en lokale besturen die tonen wat leeft in Vlaanderen en waar wij als  parlementsleden aan de slag mee kunnen,” verduidelijkt Cathy Coudyser.

Op 4 mei sluit de commissie de oefening af met een gedachtewisseling met Geert Bourgeois, Vlaams Europarlementslid en lid van de ‘Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk', en met Axel Buyse, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in EU. De heer Bourgeois geeft een toelichting bij de EU-aanpak inzake digitalisering en de heer Buyse gaat in op het  grote aandeel digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan.

De Vlaamse Europarlementsleden zijn uitgenodigd om aan de zitting deel te nemen.

Concrete aanbevelingen aan Europa

Op basis van deze intensieve oefening komt de commissie tot concrete aanbevelingen voor het Comité van de Regio’s.  “Vanuit het Vlaams Parlement willen we heel concreet wegen op Europese besluitvorming. Als zelfbewust parlement willen we op dit vlak een voortrekkersrol spelen,” besluit Cathy Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is