Vlaams innovatie mechanisme voor culturele sector

Door Cathy Coudyser op 8 juli 2021, over deze onderwerpen: Cultuur

Om de culturele sector na corona een doorstart te laten maken, heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon een bijkomend pakket aan steunmaatregelen uitgewerkt, samen goed voor een investering van 9,98 miljoen euro. “Er is o.m. extra budget voorzien voor herstel cultuurkredieten, de verderzetting van tweedelijnsadvies voor culturele ondernemers door Cultuurloket en de openstelling van het VLAIO instrumentarium voor bijkomende culturele NACE codes. Daarnaast is ook 5 miljoen euro voorzien om de culturele sector mee in het innovatiebad te trekken.”

Corona heeft de bestaande culturele businessmodellen sterk onder druk gezet. Tegelijkertijd heeft het bij vele culturele actoren creatieve, innovatieve ideeën losgemaakt voor het werven van inkomsten. Om het innovatiepotentieel met betrekking tot businessmodellen in de brede Vlaamse cultuursector aan te wakkeren zet Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon een innovatiemechanisme op.

Culturele actoren kunnen een forfaitaire subsidie bekomen om hetzij via zelfreflectie hetzij via extern professioneel advies mogelijke innovatiekansen in kaart te brengen die de weerbaarheid van het eigen verdienmodel kan verhogen. Dit innovatie-mechanisme staat in eerste instantie open voor individuele culturele actoren en organisaties die niet in aanmerking komen voor het innovatie-instrumentarium van VLAIO en niet structureel gesubsidieerd zijn (of indien wel minder dan 300.000 euro subsidies ontvangen vanuit CJM). Mits voldoende budgettaire ruimte, zullen ook structureel gesubsidieerde actoren (meer dan 300.000 euro steun van CJM) hierop een beroep kunnen doen.

Op mijn vraag hoe we zoveel mogelijk alle culturele actoren hun innovatiepotentieel laten aanspreken, gaf de minister mee dat begin september Cultuurloket samen met innovatie expertbureau Bax & Company een train-the-trainer traject start.  Daarbij krijgen een twintigtal culturele actoren en innovatie experten begeleiding rond de opmaak van een innovatietraject. De afgelegde innovatietrajecten kunnen dan als voorbeeld dienen voor andere culturele actoren. “Dit innovatiemechanisme is een slimme aanvulling op de omvangrijke noodsteun en de financiële ondersteuning voor alternatieve presentatievormen die Vlaanderen reeds toekende aan onze Vlaamse culturele spelers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is