Varkenssector in crisis: N-VA dringt aan op structurele oplossing

Door Cathy Coudyser op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Veeteelt

De Vlaamse varkensboeren worden tegelijkertijd geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet én hogere kosten. Men spreekt over een daling met 45 procent van de verkoopprijzen in de varkenshouderij. De gemiddelde basisprijs voor vleesvarkens is onder 1 euro gedaald, de jongste weken zelfs onder 90 cent. Ook de biggenprijs is gekelderd. De Afrikaanse varkenspest heeft een belangrijk aandeel in deze prijsdaling. Omwille van de varkenspest houden op heden een hele resem landen waaronder China, Rusland hun grenzen gesloten voor onze Vlaamse varkens waardoor de varkensexport sterk verstoord is. De overtollige varkens worden afgezet op de markten van andere Europese landen met een overaanbod aan varkens in Europa tot gevolg en bijhorende prijsdaling. De prijs van veevoeder is anderzijds gestegen met 15 procent. De omzet van onze Vlaamse varkensboeren staat nu sterk onder druk, de verliezen stapelen zich op.

Bevoegd Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) maakte afgelopen maandag bekend dat de Vlaamse regering 16 miljoen euro vrijmaakt voor crisismaatregelen voor de noodlijdende varkenssector die als volgt zal worden aangewend: 

  • 3,5 miljoen euro voor extra tussenkomst in de Rendacfactuur 2021 voor de varkenshouders 
  • 0,75 miljoen euro voor de versterking van de werking van VLAM inzake promotie van Vlaams varkensvlees zowel in het buitenland maar ook in Vlaanderen/België zelf gedurende twee jaar. VLAM zal speciale aandacht schenken aan de lokale consumptie en aan de delen van het varken die minder gekend zijn in Vlaanderen en die vandaag voornamelijk geëxporteerd worden, denk maar aan het buikspek en de poten. Het is noodzakelijk dat ook deze stukken in het binnenland gevaloriseerd worden.
  • 6 miljoen euro voor vergoeding voor varkensboeren die inspanningen leveren om tegemoet te komen aan bovenwettelijke productienormen inzake dierenwelzijn (Belpork). Het gaat dan bijvoorbeeld om het toepassen van alternatieven voor het onverdoofd castreren. Deze maatregel heeft tot doel om de varkensboeren te stimuleren stappen vooruit te zetten inzake dierenwelzijn en zo het Vlaamse marktaandeel in bepaalde afzetmarken waaronder Duitsland veilig te stellen.
  • 5,75 miljoen euro voor liquiditeitsondersteuning voor jonge varkensboeren die recent een bedrijfsovername gedaan hebben maar alsook naar varkenshouders die recent ingezet hebben op het verduurzamen van hun onderneming. bvb. boeren die in ammoniak-emissiearme  stallen geïnvesteerd hebben. Door deze investeringen kampen deze boeren met zware leningen die moeten worden afbetaald.

N-VA dringt aan op een structurele oplossing voor het probleem in de varkenssector. Volgende elementen maken daar volgens N-VA onderdeel van uit:

-inzetten op afspraken omtrent prijszetting binnen het ketenoverleg (overleg tussen varkensboeren, voederproducenten, de slachthuizen en supermarkten) waarbij de boer een eerlijkere prijs krijgt voor zijn varken.

-inzetten op het herstellen van de toegang tot buitenlandse afzetmarkten die op heden gesloten blijven voor de afzet van Vlaamse varkens – via diplomatieke contacten ervoor zorgen dat de Afrikaanse varkenspest-vrije status die België vanwege de World Organisation for Animal Health toegekend gekregen heeft sedert december 2020 effectief leidt tot heropening van buitenlandse afzetmarkten.

-sensibilisering van de Vlaamse consument om te kiezen voor duurzaam varkensvlees van bij ons in plaats van geïmporteerd varkensvlees (dat veelal goedkoper is) – hierin is een essentiële rol weggelegd voor VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

-In ruil voor financiële steun die Vlaanderen de varkensboeren nu geeft, vraagt N-VA inspanningen van de varkensboeren inzake CO2 reductie en naleving van de Vlaamse mestwetgeving.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is