Tewerkstelling in horeca herstelt na maandenlange verplichte sluiting

Door Cathy Coudyser op 13 december 2021, over deze onderwerpen: Toerisme, Horeca

De corona beperkende maatregelen hebben de Vlaamse toeristische sector het voorbije anderhalf jaar met ongeziene omzetverliezen opgezadeld. Om te vermijden dat massaal veel bedrijven de boeken moeten toedoen, heeft zowel de federale als Vlaamse overheid tal van steunmaatregelen uitgevaardigd. Zo stelde de federale overheid tot twee maal toe een tijdelijk moratorium waardoor  bedrijven niet failliet konden verklaard worden. Dit moratorium liep evenwel af op 31 januari 2021. De vrees dat deze beslissing een grote golf aan faillissementen zou inleiden blijft voorlopig uit. De tewerkstelling in sommige toeristische deeltakken heeft wel klappen gekregen maar lijkt zich ondertussen hersteld te hebben. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) bij bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir recent opvroeg.   “De Vlaamse regering heeft alles in het werk gesteld om financieel gezonde horeca bedrijven doorheen de crisis te loodsen. Vlaanderen keerde miljoenen coronasteun uit waardoor ondernemers hun vaste kosten konden blijven dekken en tewerkstelling maximaal kon gevrijwaard blijven. Ook in deze vierde golf staat Vlaanderen de getroffen horeca ondernemers opnieuw financieel bij.”

Faillissementen

In heel 2020 werden 726 Vlaamse horeca ondernemingen failliet verklaard. In de eerste acht maanden van 2021 werden nog eens 314 Vlaamse horecabedrijven ontbonden. Dit aantal ligt aanzienlijk lager dan het aantal opgetekende faillissementen in pre-coronajaar 2019 toen nog 968 Vlaams horecabedrijven failliet gegaan zijn. De coronacrisis lijkt althans geen grotere impact gehad te hebben op het aantal faillissementen in de horecasector dan op deze in de rest van de Vlaamse economie.

“Zowel uitstel van betaling van allerlei taksen en sociale zekerheidsbijdragen als de invoering van een tijdelijk moratorium op faillissementen hebben ervoor gezorgd dat ondanks rode omzetcijfers toch veel horecabedrijven hun activiteiten konden voortzetten. Ook het lange termijneffect van de opheffing van het moratorium blijft tot nu toe beperkt want het aantal faillissementen blijft laag in vergelijking met de situatie voor corona, zowel in de horeca als algemeen.”

Tewerkstelling

Op basis van RSZ-cijfers wordt het aantal arbeidsplaatsen in de Vlaamse horeca op 31 maart 2020, na amper twee weken lockdown, geschat op 79.230. Een aanzienlijke terugval met 26% tegenover maart 2019 toen er nog sprake was van 99.851 jobs in de horeca. Tussen maart 2020 en maart 2021 blijft het aantal arbeidsplaatsen verder dalen tot 71.379, een afname van 40% t.o.v. 2019.

Deze cijfers tonen aan dat corona de werkgelegenheid in de horeca sterk negatief geïmpacteerd heeft. Vanaf april zien we dat het aantal mensen die tewerkgesteld zijn in de sector opnieuw toeneemt en sedert augustus 2021 lijkt de kentering ingezet met een tewerkstelling ongeveer terug op het niveau van augustus 2019. Het percentage café- en restaurantmedewerkers dat op tijdelijke werkloosheid werd gezet zakte van 48% in april naar nog slechts 4% in augustus. Zowel het aantal vaste horecakrachten, studenten als flexi-jobbers in dienst in de horeca is opnieuw gelijk aan het aantal voor corona. “Deze vierde golf en de daarmee gepaard gaande beperkingen (o.a. vervroegd sluitingsuur van 11 uur) zal de tewerkstelling in de Vlaamse horeca meer dan waarschijnlijk opnieuw doen inkrimpen. Door het versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid tot eerste kwartaal 2022 te verlengen hoopt de overheid de tewerkstelling maximaal te vrijwaren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is