’t Boerenhof : waardevol erfgoed koesteren en een nieuwe toekomst geven.

Door Cathy Coudyser op 29 april 2019, over deze onderwerpen: Erfgoed

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Cathy Coudyser aan Minister-President Bourgeois, ook bevoegd voor onroerend erfgoed blijkt dat ’t Boerenhof nog steeds geen goedgekeurd ontwerpdossier heeft om de schuur te restaureren.  Coudyser dringt aan om daar sneller werk van te maken.  “We moeten ons erfgoed in Knokke-Heist meer koesteren, restaureren en ontsluiten.  Hier ligt ook een taak voor het gemeentebestuur dat de eigenaar meer kan aanmanen door leegstands- en verwaarlozingstaks te heffen”.  Tegelijk pleit Coudyser (N-VA) ook voor dialoog met de eigenaar om deze site een economische meerwaarde te bezorgen.  “Deze gerestaureerde schuur en de hele site zijn de kern van Heist, vlakbij het station en zouden een ideaal decor zijn voor korte ketenverkoop, voor workshops koken met culinaire chefs en streekeigen producten, voor ateliers die het authentiek vakmanschap ten volle in de verf zetten.  Dan creëer je automatisch ook economische activiteiten en wie weet een nieuwe toeristische troef.” geeft Coudyser nog mee.

De historische hoeve ’t Boerenhof in Heist, gelegen op de vroegere woonterp ‘Koudekerke’ gaat terug op een 12de eeuwse tiendenschuur van de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars.  Het geheel werd beschermd als monument in 1971.   Het staat jammer genoeg al jaren te verloederen. 

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Cathy Coudyser aan Minister-President Bourgeois blijkt dat het Agentschap Onroerend Erfgoed reeds in 2015 de eigenaar gewezen heeft op de slechte staat van het gebouw en op de noodzaak om dringend instandhoudingswerken uit te voeren.  Pas na de eerste aanmaning kwam er initiatief : de eigenaar nam de resterende pannen en de rieten bedakking weg en verving deze door een nooddak.  Het nooddak wordt nu frequent nagezien en bij de minste schade opnieuw dichtgelegd.  Recent zijn ook gewichten geplaatst op het dak tegen de zeewind en mogelijke stormen. 

In maart 2018 heeft de eigenaar een ontwerp ingediend voor het verkrijgen van een erfgoedpremie.   Het ontwerp bevat de karkasrestauratie van de schuur : er zal fundering aangebracht worden, het imposante gebinte wordt gerestaureerd en aangevuld met ontbrekende elementen, dakisolatie wordt geplaatst en het dak van pannen en riet wordt vernieuwd.  De administratie besprak de inhoudelijke bemerkingen voor aanpassingen met de architect.  Maar het aangepaste ontwerpdossier is nog altijd niet opnieuw ingediend.  Eerst moet er inhoudelijke goedkeuring zijn van het dossier, vooraleer het op de wachtlijst komt voor het toekennen van de erfgoedpremie en de start van de werken.

Voor Coudyser mag het allemaal iets sneller gaan.  “Het Agentschap doet haar werk, maar ook Knokke-Heist kan als gemeentebestuur de eigenaar aanmanen.  Zo kan het gemeentebestuur een leegstands- of verwaarlozingstaks heffen, net zoals we doen bij andere leegstaande of verwaarloosde gebouwen.  Tegelijk kunnen ze in dialoog gaan met de eigenaar om samen te zoeken naar een nieuwe invulling voor de site waarbij eigenaar en gemeente een meerwaarde creëren.  “De gerestaureerde schuur maar ook de vroegere landbouwwoning zijn ideaal voor korte ketenverkoop, voor workshops koken met culinaire chefs en streekeigen producten, voor ateliers die het authentiek vakmanschap ten volle in de verf zetten.  Zo creëer je economische meerwaarde en wie weet een nieuwe toeristische troef in hartje Heist, vlakbij het station.  Win-win-win voor eigenaar, gemeentebestuur, inwoners en bezoekers.” vindt Cathy Coudyser (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is