Solidariteitsfonds Vakantie voor Iedereen moet vakantie mogelijk maken voor kwetsbare Vlamingen

Door Cathy Coudyser op 28 december 2021, over deze onderwerpen: Toerisme

Uit onderzoek blijkt dat in 2020 vijftien procent van de Vlaamse gezinnen zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis veroorloven, en dit ondanks de sociale tarieven van toeristische aanbieders en de vele inspanningen van de Vlaamse overheid terzake. Onder impuls van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakte Vlaanderen daarom in december van vorig jaar 500.000 euro vrij voor de opstart van een nieuw sociaal toeristisch solidariteitsfonds ‘Vakantie voor Iedereen’. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser vroeg hierover bijkomende informatie op.

“Het Fonds Vakantie voor Iedereen – dat wordt beheerd door de gelijknamige vzw Vakantie Voor Iedereen – zal giften inzamelen bij bedrijven, organisaties en particulieren en deze 100% aanwenden om hiermee kosteloze en zorgeloze vakantie mogelijk te maken voor deze kwetsbare Vlaamse gezinnen. Het fonds betaalt het verblijf en komt daarnaast ook tussen in de kosten van maaltijden en vakantiebeleving. Waar nodig of gewenst kan bij de voorbereiding van de vakantie een beroep worden gedaan op een fonzie-vakantiebegeleider die eventueel ook meegaat met de vakantiegangers. Het fonds draagt aldus bij tot volwaardige vakantiebeleving.” aldus Cathy Coudyser.

Sedert de opstart van het fonds begin 2021 ontving het fonds giften van (slechts) 6 bedrijven of organisaties voor een totaalbedrag van 4.375,10 euro. Hiermee werd de voorbije zomer één daguitstap en zeven vakanties voor in totaal 29 kwetsbare Vlamingen mogelijk gemaakt. Cathy: “Dit beperkte aantal giften is in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit dat het fonds als opstartende organisatie pas ten vroegste in 2023 fiscale attesten kan afleveren. In dit pilootjaar ligt de focus niet op grote aantallen, maar wel op de uitbouw van een degelijke vakantiewerking en Fonzie-vakantiebegeleiding op maat teneinde een solide draagvlak te vinden voor de gekozen aanpak.”

Voor de dekking van de werkingskosten voorziet Toerisme Vlaanderen een jaarlijkse subsidie van 75.000 euro. Aanvullend hierop wordt steun gezocht bij partnerorganisaties en structurele sponsors. Actieve prospectie naar bedrijfssponsors en structurele partners die duurzaam willen samenwerken met het fonds is lopende.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is