Ruim 153.000 euro voor vakantie op maat in West-Vlaanderen

Door Cathy Coudyser op 5 januari 2018, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen met de impulsoproep ‘Iedereen verdient vakantie’ € 410.000 in heel Vlaanderen in 20 projecten die er voor zorgen dat elke Vlaming het recht wordt gegund om op vakantie te gaan. “Deze projecten zorgen ervoor dat die Vlamingen over hun drempel worden getild”, zegt minister Weyts. In West-Vlaanderen krijgen acht organisaties samen ruim 153.000 euro.

Veel Vlamingen staan voor grote uitdagingen als ze op vakantie willen gaan. Het kan gaan om een financiële uitdaging, maar bijvoorbeeld ook om een gezondheidsuitdaging (zoals vakantiegangers met een specifieke (voedsel)allergie) of een zorguitdaging (zoals jongeren die een reis willen maken met hun grootouders, die aangepaste zorg nodig hebben). Er bestaat voor hen al toerisme op maat, maar het aanbod is te weinig bekend en moet ook nog verder uitgebreid worden. Daarom lanceerde Toerisme Vlaanderen dit voorjaar een projectoproep ‘Iedereen verdient vakantie’. Projectvoorstellen die innovatieve oplossingen aanreiken voor drempels die zich manifesteren in de volledige vakantieketen evenals ideeën rond de realisatie van regionale netwerkalternatieven voor (openbaar) vervoer kwamen in aanmerking voor betoelaging. 36 projecten dienden een dossier in, 20 kregen uiteindelijk een subsidie toegekend.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts wil met alle weerhouden projecten meer vakantiegangers laten participeren aan vakantie. Met de toegekende subsidies kunnen allerlei mogelijk drempels verholpen worden. Zo krijgt o.a. de Vlaamse Pijnliga €22.500 euro om, samen met Pasar, chronische pijnpatiënten op de elektrische fiets te krijgen. Bielebale uit Antwerpen wil dit jaar 6 vakantieweken uitwerken voor gezinnen met een zorgnood (ongeneeslijke ziekte, handicap, kanker, …) en ontvangt €23.000 euro ondersteuning. In Oost-Vlaanderen kan VZW Kompas Gezinsvakanties rekenen op €19.000 euro om gezinsvakanties voor mensen met een volwassen kind met een beperking uit te werken.

Toerisme Vlaams-Brabant zal het aantal verhuurpunten voor aangepaste fietsen uitbreiden en meer toegankelijke fietsroutes creëren met de €22.500 ondersteuning. Voor het project “Work hard, chill hard” in Limburg is €21.000 voorzien om maatschappelijk kwetsbare jongeren en etnisch culturele minderheden een gedeelte van hun verplichte werkuren bij deeltijds leren uit te voeren bij VZW Vakantiehuis Akindo. Zo komen ze rechtstreeks in contact met het vakantie-aanbod waarvan zij zelf de doelgroep zijn. En VZW Metgezel uit West-Vlaanderen voorziet in een aangepast vakantie voor mensen met een autismespectrumstoornis met eventueel bijkomende verstandelijke en/of lichamelijke beperking met de ondersteuning van €21.000.

In West-Vlaanderen krijgen nog zeven andere organisaties Vlaamse middelen. Zo krijgt Oranje vzw 19.306 euro voor het project 'The missing link'. Kustattracties vzw en de Brailleliga ontvangen 7.613 euro voor het project 'De kust anders bekeken'. Voor het project 'Kamperen met zorg op locatie' in organisatie van Kompas Camping vzw, is 17.953 euro voorzien. Scouts en Gidsen Vlaanderen ontrolt het project 'Merkenveld beweegt' en ontvangt daarvoor 21.755 euro. De Stroom vzw krijgt 22.500 euro voor het project ASS-ertief op weg naar vakantie'. De Lombarde krijgt 22.500 euro voor het project 'Vakantie zonder zorgen'. 't Veldzicht vzw krijgt voor het project 'Het kleine vakantiehuisje in het groen' zo'n 22.200 euro.

“Al deze projecten proberen mensen die kampen met één of andere drempel toch het recht op vakantie te gunnen. Probleem is dat veel van die projecten niet rendabel zijn en dus eigenlijk zélf met een financiële drempel kampen. Net daarom onze steun, om die projecten over de drempel te tillen.”

De lijst met 20 weerhouden projecten en meer info over elk project vindt u op http://www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is