Ontsluiting van meer Vlaamse erfgoedsites door versterkte samenwerking

Door Cathy Coudyser op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Erfgoed, Toerisme

Erfgoed is een troef die naast de vele Vlamingen ook vele buitenlandse toeristen aantrekt naar Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen zet dan ook sterk in op verhoogde en kwalitatieve erfgoedbeleving in Vlaanderen. 

In haar beleidsnota Toerisme kondigde Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir aan dat het agentschap de komende jaren zijn inspanningen in de eerste plaats zal focussen op erfgoed dat zich inschrijft in een van de volgende drie verhalenlijnen: een Vlaams kastelen- en tuinennetwerk, een netwerk van religieuze erfgoedsites en Vlaamse meesters in hun historische context. 
In dat kader heeft het agentschap het voorbije jaar verscheidene erfgoedsites in eigen beheer genomen. Dit is o.a. het geval voor het Rubenskasteel in Elewijt, Kasteel van Poeke te Aalter en ook het Kapucijnenklooster en de Sint Godelieveabdij (beiden via erfpacht) in Brugge.

Toerisme Vlaanderen zal de komende jaren rond deze erfgoedsites versterkt samenwerken met gemeentebesturen en andere Vlaamse agentschappen zoals Onroerend Erfgoed, Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Waterweg en Departementen Cultuur en Ruimte. Ook co-ondernemerschap met private lokale actoren zal in deze worden gezocht. 

“Vlaanderen is rijk aan talrijke, onontgonnen erfgoedparels. Met gebundelde krachten en vanuit de vele expertises die er zijn, kunnen we efficiënter en sneller meer sites met toeristisch potentieel voor zowel de internationale bezoeker alsook de Vlaming zelf te ontsluiten.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is