Nieuwe logiesregels zijn grote stap vooruit, voor uitbaters én gasten

Door Ben Weyts op 13 juli 2015, over deze onderwerpen: Toerisme, Vakantie

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld komen met een nieuw Logiesdecreet, dat de regels voor het verhuren en uitbaten van logies eenvoudiger maakt. Ook innovatieve concepten zoals de logieswebsite Airbnb en en ‘glamping’ of ‘glamorous camping’, kamperen met luxe, krijgen een plaatsje binnen het nieuwe wettelijke kader. “We leggen de lat gelijk voor alle logies. En we zorgen dat meer mensen over die lat geraken”, aldus de indieners van het decreet. “Zonder in te boeten op veiligheid of comfort.”

Het huidige Logiesdecreet dateert van 2008. Maar sindsdien is de logiessector enorm veranderd. Er zijn bijvoorbeeld heel wat nieuwe logiesconcepten die hun plekje zoeken op de toeristische markt. Met het nieuwe Logiesdecreet komt er een gelijk speelveld voor alle logiesvormen, van het klassieke hotel tot Airbnb. “Gelijk werk, gelijke wetten voor iedereen die geld verdient met overnachtingen”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts, die het nieuwe decreet ondersteunt. “Het is een slim ‘one size fits all’-decreet, dat meteen ook geschikt is voor boomhutten, druppeltenten, ‘glamping’, logies via onlineplatformen en alle initiatieven uit de nieuwe deeleconomie. Iedereen speelt volgens dezelfde spelregels.”

Eenvoud siert

Het nieuwe Logiesdecreet maakt de regelgeving eenvoudiger en duidelijker. Geen overdosis regeltjes, maar een decretaal kader dat zich beperkt tot het allernoodzakelijkste. “Less is more”, zegt mede-indiener Cathy Coudyser. “Het nieuwe Logiesdecreet legt de basisnormen vast, maar geeft vooral veel vertrouwen aan toeristische ondernemers.” Concreet focust het nieuwe Logiesdecreet op de dingen die echt belangrijk zijn voor de gasten, zoals brandveiligheid en netheid. Alle ballast in de regelgeving werd overboord gezet.

De drempel om met logies te beginnen wordt aanzienlijk verlaagd. In de toekomst zal er geen papierwinkel van de Vlaamse overheid meer ingevuld moeten worden. Ook een inspectie voor de opening is niet meer nodig. Het systeem van aanmeldingen en vergunningen wordt afgeschaft en vervangen door vrijwillige erkenningen met of zonder comfortclassificatie (sterren). En er komt ook meer ruimte om innovatief en creatief te ondernemen. Een uitbater zal bijvoorbeeld zowel hotel als B&B kunnen aanbieden. Vandaag móet je kiezen tussen de twee.

Geen inquisitie

Toch blijven de kwaliteit en veiligheid van het Vlaamse logies gegarandeerd. Om een officiële erkenning te behalen, moeten logiesuitbaters eerst goedgekeurd worden door de inspectie. Controles gebeuren ook steekproefsgewijs, bij twijfels en na klachten. De opstellers van het nieuwe Logiesdecreet hebben trouwens eerst uitgebreid overlegd met alle toeristische partners, zoals bijvoorbeeld Horeca Vlaanderen.

De minister belooft alvast een goede handhaving. “Maar de inspectie zal geen inquisitie zijn. Mijn controleurs zullen coaches zijn, die uitbaters begeleiden en stimuleren om te voldoen aan alle basisnormen van het decreet.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is