Nieuw Vlaams wettelijk kader ‘iedereen verdient vakantie’ kan in 2023 (eindelijk) in werking treden

Door Cathy Coudyser op 29 juni 2022

Maar liefst 13% van de Vlamingen kan niet op vakantie omwille van financiële redenen. 870.000 Vlamingen  geven aan dat ze zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kunnen veroorloven.  En met de stijgende energiekosten en inflatie wordt het voor een bepaalde groep nog moeilijker.

Daarnaast staan nog andere obstakels vaak een vakantie in de weg: een ziekte, een fysieke beperking, nood aan aangepaste voeding ... Het recht op vakantie, al is het maar een dagje, is niet voor elke Vlaming vanzelfsprekend. “Inzetten op sociaal toerisme is meer dan ooit een absolute meerwaarde binnen het Vlaams toerismebeleid. Het decreet  Iedereen Verdient Vakantie die recent in het Vlaams parlement gestemd is, is daarin een belangrijk instrument.” weet Coudyser, Vlaams parlementslid (N-VA). 

Het eerste decreet rond sociaal toerisme dateert van 2003. In 2017 werd het wettelijk kader aangepast aan de hand van een voorstel van decreet waarvan Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) hoofdindiener was. Nieuw waren administratieve vereenvoudiging en focus op het wegwerken van de drempels om op vakantie te gaan doorheen het hele traject van zoeken naar bestemming, vervoer tot activiteiten ter plaatse. “Voor het eerst werd naast sociaal-toeristische spelers zoals Rode Kruis Vlaanderen, Horizont of Kansen voor Kinderen ook gekeken naar de private sector. Heel wat ondernemers nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen bij om vakanties mogelijk te maken voor mensen die het moeilijk hebben. Door al deze actoren te verenigen in een netwerk krijgen we een groter aanbod aan logies, recreatieve uitstappen, vervoersmogelijkheden enz. ....”  geeft Coudyser mee. Het decreet voorziet zowel structurele alsook projectmatige financiering van actoren die toetreden tot het netwerk ‘iedereen verdient vakantie’. Daarnaast worden ook de Rap op Stap kantoren versterkt aangezien ze nu ook toegang zullen krijgen tot financiële ondersteuning. “Het Vlaamse Steunpunt Vakantieparticipatie en de Rap op Stap kantoren kennen het aanbod en kunnen op maat van de klant zoeken naar oplossingen of begeleiding. Zij zijn een belangrijke schakel.” vult Coudyser aan.

Oplossing voor de Europese staatssteunregels

Bij de uitvoering van het decreet doken nog enkele knelpunten op rond de Europese staatssteunregels. “Het zou jammer zijn dat toegekende financiering op vraag van Europa zou moeten terugbetaald worden. Met dit wijzigingsdecreet verhelpen we dit euvel en geven we tegelijk ook de sector en dus de Vlaming met een vakantiedrempel maximale kansen.” besluit Coudyser.

De uitvoeringsbesluiten worden binnenkort goedgekeurd door de Vlaamse Regering en het decreet treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is