Nieuw Vlaams wettelijk kader ‘iedereen verdient vakantie’ kan in 2023 (eindelijk) in werking treden

Door Cathy Coudyser op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Toerisme

Het recht op vakantie is niet voor elke Vlaming een vanzelfsprekend iets. Nog te vaak staan allerlei obstakels een ontspannende vakantie in de weg. Dat kan bijvoorbeeld een gebrek aan financiële middelen zijn, maar evengoed een zorgnood of niet zelfstandig op vakantiebestemming geraken.

Het eerste Vlaamse decretale kader rond sociaal toerisme (Toerisme voor Allen uit 2003) had behoefte aan een update en in samenspraak met de sector werd daarom aan het begin van de vorige legislatuur een evaluatie opgezet. Eind 2017 pakten N-VA, Open VLD en CD&V onder impuls van hoofdindiener Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) uit met een opvolger onder de noemer ‘iedereen verdient vakantie’. De uitgangspunten van dit nieuwe wettelijke kader: administratieve vereenvoudiging en verbreding van de focus door het wegwerken van drempels in de volledige vakantieketen voorop te stellen.

De  basis van dit vernieuwde Vlaamse kader voor sociaal toerisme is het tot stand brengen van versterkte samenwerking tussen sociaal toeristische partners en private ondernemers die vanuit maatschappelijke bekommernis mee de vakantiedromen van alle Vlamingen willen waarmaken. Het decreet voorziet in de oprichting van een netwerk ‘iedereen verdient vakantie’ waartoe eenieder die de bijhorende engagementsverklaring of charter ondertekent kan toetreden evenals een kwaliteitslabel die het sociaal toeristisch engagement van elke netwerkpartner in de kijker zet.” aldus Cathy.

Het decreet voorziet in de verderzetting van de structurele financiële ondersteuning voor erkende sociaal toeristische organisaties en creëert daarnaast de bijkomende mogelijkheid om ook projectsubsidies toe te kennen voor tijdelijke sociaal toeristische projecten of specifieke impulsen.

Bij de opmaak van bijhorende uitvoeringsbesluiten stootte men op een aantal knelpunten die dienen verholpen te worden alvorens het decreet iedereen verdient vakantie in gebruik kan genomen worden. “Achteraf bleek dat de financiële steun die Vlaanderen op basis van dit decreet voorzien heeft niet voldeed aan de Europese staatssteunregels met dus een risico dat de steun integraal moet terugbetaald worden. Het wijzigingsdecreet dat het Vlaams parlement vandaag goedkeurde zet dit nu recht.” verduidelijkt Cathy.

Om de toeleiding naar het sociaal toeristische aanbod te verbeteren wordt op uitdrukkelijk aangeven van minister Demir vooralsnog een structurele financiering voor erkende sociale bemiddelingskantoren ingeschreven in het decreet.

“Als mede initiator ben ik blij dat met de goedkeuring van deze veelal technische aanpassingen het vernieuwende decretaal kader ‘iedereen verdient vakantie’ begin 2023 eindelijk in voege kan gaan en dat met vereende krachten weldra werk zal kunnen worden gemaakt om elke Vlaming, ongeacht de vakantiedrempel die hij/zij ervaart, een deugddoende vakantie te bezorgen.” besluit Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is