Nieuw premiestelsel voor Onroerend Erfgoed van kracht

Door Cathy Coudyser op 15 december 2020

Vanaf vandaag zijn er nieuwe procedures voor de aanvraag van erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten voor beschermd onroerend erfgoed. De aanpassing komt er om enerzijds de ellenlange wachtlijst voor erfgoedpremies af te bouwen en anderzijds het allemaal administratief te vereenvoudigen.  

Om jouw beschermd onroerend erfgoed te restaureren kan je een erfgoedpremie aanvragen.  Afhankelijk van de gekozen procedure kan je kiezen tussen de standaardprocedure of de bijzondere procedure. 

Door de veelheid aan premie-aanvragen bijzondere procedure, ontstond een wachtlijst die eind 2019 maar liefst 468 dossiers telde voor een totaalbedrag van 248,7 miljoen euro. 
De wachtlijst telt ook tientallen West-Vlaamse dossiers zoals de Koninklijke Stallingen in Oostende, Militair Arsenaal Bommenvrij in Nieuwpoort en de IJzertoren in Diksmuide.
“Deze wachtlijst maakt het onmogelijk om een erfgoedpremie binnen een redelijke termijn toe te kennen en werkt zo mee verwaarlozing van waardevol erfgoed in de hand. Dure restauraties kunnen enkel vermeden worden door periodiek onderhoudswerken uit te voeren en dus is het noodzakelijk dat financiële ondersteuning sneller kan worden toegekend.”

Er komt nu een aanbodgestuurd systeem met oproepen. Een aanvraag zal in de toekomst enkel nog kunnen worden ingediend op vaste indienmomenten waarbij voor elke oproep op voorhand een maximumbudget wordt vooropgesteld.  Daarnaast wordt de drempel voor erfgoedpremies volgens de standaardprocedure verhoogd tot 250.000 euro.  Zo kan men sneller inspelen op regelmatig onderhoud en kleinere restauraties om het waardevol erfgoed niet verder te laten verloederen. 

De details van het nieuwe premiestelsel kunnen geraadpleegd worden via https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/premieregels-gewijzigd

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is