Nachtelijke zittingen: tussenkomst Toerisme

Door Cathy Coudyser op 18 december 2014, over deze onderwerpen: Toerisme

De marathon in plenaire over begroting en beleidsnota's, is achter de rug. Het waren twee lange dagen en het is duidelijk dat deze regering ambitieus is zowel op sociaal als op financieel vlak. Deze regering biedt hoop en perspectief voor een welvarend Vlaanderen, voor ondernemingen, voor jobs, voor welzijn.

Cathy is tussengekomen voor toerisme en heeft nogmaals aangedrongen op goede promotie voor het kusttoerisme in binnen-en buitenland. Lees hieronder de tussenkomst (bron: website Vlaams parlement )

Voorzitter, minister-president, collega’s, ik moet een beetje in herhaling vallen maar het behoeft geen lang betoog dat toerisme een belangrijke zowel maatschappelijke als economische sector is. En inderdaad, de beleidsnota van minister Ben Weyts straalt ambitie uit en continuïteit, maar ook nieuwe accenten. Wij zijn heel tevreden met die nieuwe accenten want Vlaanderen wordt, zoals mijn collega Johan Verstreken al zei, echt als een toeristische toplocatie aangezien. Het project rond de Vlaamse meesters en het project rond gastronomie, onze Vlaamse gastronomie, zijn echt veelbelovend en een reden om naar Vlaanderen op reis te komen. Ook kunnen er kansen gecreëerd worden door Vlaanderen in de markt te zetten als de Europese bestemming bij uitstek, ook om congressen mee te maken in een uniek kader, zoals op erfgoedlocaties.

Ik denk dat het goed is dat de aandacht voor de drie macrobestemmingen – de Vlaamse kust, de Vlaamse regio’s en onze kunststeden – evenwichtig verdeeld is. De troeven van elk van deze bestemmingen worden dan ook het best ondersteund in overleg met de partners. Er moet voor de drie macrobestemmingen geïnvesteerd worden zowel in hefboomprojecten als in de promotie van deze drie macrobestemmingen.

Ik wil toch heel even stilstaan bij de kustregio, die een groot aanbod heeft en een grote diversiteit, en die werkelijk een toeristische topbestemming is. Het zijn echter niet alleen de factoren zon, zee en strand die de kust aantrekkelijk maken. Het is heel belangrijk om ook in te zetten op de ‘all weather’-faciliteiten: waterrecreatie, fietsen en wandelen.

We zijn dan ook tevreden dat de minister grote investeringen plant en zich blijft inzetten om de kust te promoten. Na enige commotie is het nu duidelijk dat er afspraken gemaakt zijn, maar ik dring er wel op aan om die afspraken met alle actoren uit te voeren. (Applaus bij de N-VA)

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is