Meer brandveilige logies aan de kust

Door Cathy Coudyser op 25 oktober 2019

De Vlaamse Kust telt momenteel 15.389 aangemelde toeristische logies. Het merendeel (14.518) daarvan zijn vakantiewoningen of zgn. tweede verblijven die occasioneel worden verhuurd al dan niet via de tussenkomst van een verhuurkantoor of boekingsplatform. Het logiesdecreet werpt zijn vruchten af.  Dat blijkt uit het antwoord van voormalig Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). “Dankzij de inspanningen van de verhuurkantoren is er een inhaalbeweging ingezet. Meer Vlamingen verhuren hun tweede verblijf aan de kust op een veilige en kwalitatieve manier. Het aantal vakantiewoningen aan de kust met een geldig brandveiligheidsattest is op een half jaar tijd gestegen van 3551 naar 4399” aldus Cathy Coudyser.

Sinds 1 april 2017 is in Vlaanderen een vernieuwd logiesdecreet van kracht. Het mes werd gezet in de wirwar aan regeltjes en voorschriften waaraan moest voldaan zijn om een toeristisch logies te kunnen opstarten. Enkel de meest essentiële voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen waken over de veiligheid en het comfort van de logerende gasten werden weerhouden.

Dit nieuwe decretale kader heeft zijn doel zeker niet gemist.  Op 1 september 2019 zijn er bij Toerisme Vlaanderen 23.359 toeristische logies in Vlaanderen gekend. Dat is een stijging van maar liefst 35%, sedert 1 april 2017. Eenzelfde positieve trend is ook merkbaar aan de Vlaamse kust. Het aantal aangemelde toeristische logies aan de kust bedraagt momenteel 15.389 hetgeen neerkomt op een stijging van 5%. In absolute aantallen zijn er aan de kust op tweeënhalf jaar 800 toeristische logies bijgekomen.

Een geldig brandveiligheidsattest is een essentiële voorwaarde voor een veilig logies. Dat is niet altijd even eenvoudig bij vakantiewoningen in een appartementsblok. Onder de oude regeling volstond een verklaring op eer.  In de nieuwe wetgeving is deze verklaring op eer vervangen door een geldig, door Vinçotte afgeleverd brandveiligheidsattest. “De inspanningen van de verhuurkantoren aan de kust om de eigenaars van vakantielogies te overtuigen hun appartement in regel te brengen, lonen. De laatste zes maanden ontving Toerisme Vlaanderen 848 nieuwe geldige brandveiligheidsattesten voor kustappartementen wat het aantal uitgereikte brandveiligheidsattesten sinds 1 april 2017 in totaal op 4.399 brengt. De perceptie die leeft dat appartementen die zonder tussenkomst van een verhuurkantoor of boekingsplatform zoals Airbnb verhuurd worden, niet zouden gebonden zijn aan de wettelijke normen, is manifest onjuist. De veiligheid van alle toeristen ongeacht waar ze verblijven moet immers worden gegarandeerd” besluit Cathy.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is