Jongeren vinden nog steeds moeilijk de weg naar Vlaamse musea

Door Cathy Coudyser op 9 juli 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed, Jongeren

Vlaamse musea trekken in hoofdzaak een relatief ouder publiek aan. 42 procent van de bezoekers is boven de 55. Daarnaast valt in de bezoekerscijfers vooral de ondervertegenwoordiging van jonge adolescenten op. Het overwinnen van deze leeftijdskloof vormt voor cultureel erfgoedorganisaties een grote uitdaging. De inspanningen van sommige actoren ten spijt, zijn structurele effecten momenteel nog steeds te beperkt. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon zal daarom in het kader van zijn strategische visienota Cultureel Erfgoed, die hij decretaal gezien volgend jaar op 1 april dient neer te leggen, bekijken welke acties kunnen opgezet worden om de cultuurparticipatie van tieners fundamenteel op te krikken. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser vandaag in de bevoegde Vlaamse commissie.      “Een structurele aanpak om kinderen, tieners en jongeren nog meer te betrekken bij ons rijk verleden dringt zich op. Een goede samenwerking met het onderwijs, Toerisme Vlaanderen, lokale besturen en de vele erfgoedspelers is daarin belangrijk.”

Het recente onderzoeksrapport “Van jongerenpanel tot escape room: hoe kunnen musea en erfgoedsites tieners bereiken?” van de KU Leuven toont aan dat tieners er zich niet thuis voelen. Ze worden door musea makkelijk getypeerd als moeilijke doelgroep waardoor eenzijdig de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de jongeren zelf. In plaats daarvan is er veeleer sprake van een problematische relatie tussen jongeren en musea/erfgoedinstellingen. De inhoud die Vlaamse musea en andere culturele instellingen tonen, sluit in vele gevallen nauwelijks aan bij de leefwereld van jonge adolescenten. Tieners ervaren musea als trage plekken zonder beleving.

In plaats van louter een aanbod voor tieners te creëren, is het volgens de onderzoekers cruciaal om in te zetten op co-creatie door jonge adolescenten te betrekken bij de uitwerking van een museaal aanbod voor hun leeftijdsgenoten. Via een aangepaste verspreiding van informatie over het aanbod, alternatieve omkadering van het bezoek (via toevoeging van belevingsrijke elementen zoals een escape room) of korte projecten (tieners aanstellen als curatoren van tijdelijke tentoonstellingen) kunnen musea en erfgoedsites zich aantrekkelijker maken voor tieners.

De overheid kan er volgens de onderzoekers op zijn beurt mee voor zorgen dat musea meer jongeren aanspreken door visievorming en bovenlokale campagnes die specifiek gericht zijn op jonge adolescenten te ondersteunen.

Net als minister Jambon stel ik vast dat veelal de grotere musea en erfgoedinstellingen onder impuls van organisaties zoals AmuseeVous vzw erin geslaagd zijn zich een meer jongerenproof profiel aan te meten. Kleinere spelers ontbreekt het vaak aan de slagkracht om hierop in te zetten. Minister Jambon erkent dat Daarom ben ik blij dat Vlaams minister Jan Jambon aangekondigd heeft in zijn visienota Cultuur Erfgoed maatregelen te zullen opnemen om ook de kleinere spelers mee in het bad te trekken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is