Impuls van € 750.000 voor bovenlokale cultuurprojecten in West-Vlaanderen

Door Cathy Coudyser op 7 april 2020, over deze onderwerpen: Cultuur

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon investeert via een tweede indienronde voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten 2.028.040,48 euro in 27 projecten die bijdragen tot een kwalitatieve en diverse bovenlokale cultuurwerking en versterkte cultuurparticipatie in Vlaanderen. Ook zeven West-Vlaamse bovenlokale cultuurprojecten zijn weerhouden en ontvangen in totaal een subsidie van 749.015,19 euro. Zo krijgt de stad Poperinge 220.000 euro voor een transitietraject gericht op de creatie van een nieuwe, duurzame visie voor het Kunstenfestival Watou. “De zeven West-Vlaamse projecten passen één voor één perfect in de doelstellingen van de projectsubsidies en zijn tegelijk heel divers.  Het zal cultureel West-Vlaanderen verrijken.  Wat de provincies sinds de interne staatshervorming niet meer opnemen wordt nu geregisseerd vanuit Vlaanderen”, aldus West-Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser.

In het decreet bovenlokale cultuurwerking dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, ligt de focus op ontwikkeling en verspreiding van culturele projecten die een regionale impact hebben en samenwerking bevorderen. Daarvoor werd een subsidielijn ‘projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten’ ingevoerd. 

Voor deze tweede ronde werd prioriteit gegeven aan projecten die een samenwerking bevorderen tussen verschillende cultuurdisciplines of met andere sectoren binnen en buiten cultuur.  Daarnaast worden projecten die verschillende gemeenschappen, generaties of sociale lagen maximaal laten participeren aan cultuur gehonoreerd.

Projecten die tijdens deze tweede indienronde weerhouden zijn, starten tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021.  

7 West-Vlaamse bovenlokale cultuurprojecten goed voor 750.000 euro

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon heeft tijdens deze tweede indienronde 750.000 euro toebedeeld aan zeven unieke bovenlokale cultuurprojecten in West-Vlaanderen.

“Ik bevestig hiermee het advies van de beoordelingscommissie. We focussen op kwaliteitsvolle projecten die passen binnen de bovenlokale scope en maximaal beantwoorden aan de criteria” aldus Vlaams minister Jan Jambon.

Zo zal er een educatief pakket ontwikkeld worden dat leerlingen van de tweede graad van het lager onderwijs vertrouwd moet maken met de ambacht van de West-Vlaamse molenaars.  In Damme wordt een participatief traject opgezet, met als doel het vinden van een nieuwe cultureel-toeristische invulling van de Hospice erfgoedsite.  Harelbeke krijgt een tentoonstelling over wetenschap en kunst. In de regio rond Oostende wordt het participatief muzieklabel DRIFT uitgebouwd dat zich toespitst op kwetsbare jongeren.  Er komt een multiculturele concertreeks in Zuid-West-Vlaanderen. Het voormalige bibliotheekgebouw in Krottegem wordt omgevormd tot een permanente ontmoetingsplek voor jongeren, starters en creatieve performers uit de brede regio rond Roeselare.  

En het Kunstenfestival Watou krijgt met 220.000 euro een doorstartkans en gaat op zoek naar een sterkere regionale verankering in de Westhoek.

“Daarmee kan het kunstenfestival Watou een nieuwe doorstart nemen. Dit kunstenfestival is voor de Westhoek van enorm belang.  Het brengt mensen in deze landelijke regio dichter bij cultuur en geeft tegelijk een economisch-toeristische boost” reageert Vlaams parlementslid Cathy Coudyser tevreden.

Meer info over alle betoelaagde cultuurprojecten Vlaanderenbreed kan geraadpleegd worden via bijgevoegde link. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is