Iedereen verdient vakantie

Door Cathy Coudyser op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Toerisme, Vakantie voor iedereen, Verandering
Broer en zus met rolstoel op vakantie

Iedereen verdient vakantie. Dat is de idee achter het decreet dat Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser uitwerkte en dat vandaag is goedgekeurd. “We willen voor iedereen zoveel mogelijk drempels wegwerken om op vakantie te gaan, en dat in de hele vakantieketen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Coudyser. “Er komt een charter. Organisaties die hun werking heel specifiek richten op de organisatie van vakanties met drempels krijgen een erkenning en maken kans op subsidies”, legt Cathy Coudyser uit.

Charter

Zowel private ondernemers als erkende sociaal-toeristische verenigingen worden ondersteund. Zo wordt de sector gestimuleerd om zijn engagement te versterken. Om dit engagement zichtbaar te maken kunnen de partners een charter ondertekenen en kan er op vrijwillige basis gebruik gemaakt worden van een beeldmerk. Het is de sector zelf die dit, samen met Toerisme Vlaanderen, verder uitwerkt en regelt.

Overgangsperiode

Het decreet erkent ook bemiddelingskantoren, die vraag en aanbod op elkaar moeten afstemmen. “We hopen dat deze bemiddelingskantoren  voldoende slagkracht krijgen en tijd en ruimte vrijmaken om mensen die moeilijk op vakantie kunnen, toch te sensibiliseren en naar een aangepaste vakantie te begeleiden. Het gaat immers niet enkel over het zoeken naar een geschikte bestemming, het gaat vaak ook over het boeken van de logies, het zoeken naar geschikt vervoer, de dagbesteding op het vakantieadres, enzovoort”, zegt Cathy Coudyser.

Drempels wegnemen

Organisaties die hun werking specifiek richten op vakanties met drempels en aan een aantal voorwaarden voldoen, krijgen een erkenning en komen in aanmerking voor subsidies. Bovendien komt er een overgangsmaatregel voor organisaties die al subsidies ontvangen, zij krijgen de tijd om de nieuwe criteria te behalen. “Dit kader biedt kansen om meer mensen op vakantie te laten gaan en om het  netwerk van partners met een sociaal engagement te versterken. We nemen zoveel mogelijk drempels weg. We gaan veel meer het bestaande aanbod bekend maken om het zo beter te koppelen aan de wensen van eenieder binnen de doelgroep”, besluit Cathy Coudyser tevreden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is