Herdenkingstoerisme Westhoek scheert hoge toppen

Door Cathy Coudyser op 30 januari 2019, over deze onderwerpen: Toerisme

2017 was een topjaar voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek. Zowel het aantal toeristen dat de Westhoek en West-Vlaanderen bezocht als het aantal overnachtingen gaan in stijgende lijn. “Voorlopige cijfers voor 2018 wijzen uit dat de positieve trend zich ook verderzet.”, zegt  Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA), die de cijfers opvroeg bij minister van Toerisme Ben Weyts.

Dat 2017 een topjaar was voor het West-Vlaams toerisme, blijkt uit cijfers die opgenomen zullen worden in de studie ‘WOI-bezoekers in de Westhoek’. Het provinciale toerismebedrijf Westtoer voert deze studie jaarlijks uit  met de steun van Toerisme Vlaanderen. Enerzijds richt de studie zich op de monitoring van het herdenkingstoerisme in de Westhoek, en anderzijds verstrekt ze een concreet inzicht in een aantal belangrijke kerncijfers.

Uit de resultaten blijkt dat er in 2017 in totaal zo’n 514.700 toeristen de weg naar West-Vlaanderen en in het bijzonder de Westhoek vonden. “Met dit bezoekersaantal scoren we beduidend hoger dan in 2015 en 2016. Daarbij kijken we vooral naar de stijging tegenover 2015 (+3%), want 2016 was - in de nasleep van de aanslagen in Brussel en Zaventem - geen gemakkelijk jaar voor de toeristische sector.”, zegt Cathy Coudyser.

Niet alleen het aantal bezoeken en overnachtingen van toeristen werd in kaart gebracht, maar ook de bezoeken aan WO-I sites. Met uitzondering van het jaar 2014, vormen de buitenlandse bezoekers daar het grootste aandeel. De toeristen uit Groot-Brittannië en Nederland spannen de kroon, samen maken zij ongeveer iets minder dan de helft van alle bezoekers uit. Bij de overige bezoekers valt vooral de variatie in herkomst en het hoge aantal intercontinentale bezoekers op, met name uit de VS, Nieuw-Zeeland en Australië.

Voor de hele herdenkingsperiode van de Groote Oorlog (2014-2018) werd op zo’n 2,5 miljoen bezoekers geanticipeerd. Uit de voorlopige cijfers van eind oktober 2018 bleek dat de reële bezoekerscijfers deze verwachting zullen overschrijden. Volgens Coudyser is dat zonder meer een goede zaak: “Deze bezoekersstroom levert een wezenlijke bijdrage tot de lokale economie, wat zeker ook in de bestedingen tot uiting komt. Zo werd er in 2017 een omzet van 58,7 miljoen euro gerealiseerd. Het totaal sinds 2014 overschrijdt de 241 miljoen euro.”

Naast een economische return is ook de maatschappelijke return groot, zowel de voorbije 4 jaar als toekomstgericht, zegt Coudyser: “De evenementen en de investeringen versterken de internationale zichtbaarheid en zetten Vlaanderen als vredesregio op de kaart Zo was de communicatiecampagne over ‘Flanders Fields’ een schot in de roos. De vredesgedachte en de herdenking van de Groote Oorlog zullen in de toekomst relevant blijven, ook voor de komende generaties. Er zakten immers heel wat jongeren af naar de Westhoek.”

Toerisme Vlaanderen blijft de komende jaren inzetten op het aantrekken van toeristen. Voor de periode 2019-2024 mikt het agentschap op een gemiddelde van jaarlijks 230.000 bezoekers. Cathy Coudyser: “Voor 2014-2018 hebben we geïnvesteerd in kwalitatieve infrastructuur die ook kan ingezet worden om de komende jaren toeristen aan te trekken. Verder blijft het zaak om regelmatig nieuwe verhalen aan te reiken en om de belangstelling van de media en het publiek warm te houden. Daarom zal de Vlaamse overheid het project over de Wederopbouw na de Groote Oorlog ondersteunen. In samenwerking met lokale spelers bereidt Westtoer dit project momenteel voor om het in 2020 te kunnen lanceren.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is