Geactualiseerd logiesdecreet in opmaak

Door Cathy Coudyser op 20 april 2021, over deze onderwerpen: Toerisme

Uit de evaluatie van het Vlaamse logiesdecreet zijn een aantal verbeterpunten en aanbevelingen uit de brede toeristische sector naar voren gekomen. Een belangrijk signaal is het pleidooi om nog meer en beter te handhaven op de toepassing van het logiesdecreet nl. zijn de logies in Vlaanderen comfortabel en veilig.

Drie andere belangrijke aanbevelingen die aanpassing van het decreet vragen zijn:

  • Verduidelijken rond de problematiek Airbnb om rechtszaken in de toekomst te vermijden
  • Inkanteling van de jeugdlogies in het logiesdecreet
  • Logiesuitbatingen erkend door Toerisme Vlaanderen die niet stedenbouwkundig in orde zijn.

De hotelassociaties en ook de toeristische diensten van de kunststeden zijn vragende partij om stedenbouwkundig conformiteitsverplichting opnieuw op te nemen in het logiesdecreet. CIB – de koepelorganisatie van de toeristische verhuurkantoren – wijst dan weer op de nefaste impact daarvan, vooral voor de occasionele seizoensgebonden toeristische verhuur. 

Over dat laatste ondervroeg ik recent Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir. Ze lichtte toe dat de regels inzake stedenbouw, onverminderd van toepassing zijn gebleven op logies. Ze gaf ook mee dat het geenszins de taak van Toerisme Vlaanderen is om te handhaven op stedenbouwkundige en ruimtelijke ordeningsaspecten. Wel is de minister van mening dat logies die niet in regel zijn met de stedenbouwkundige regels geen deel mogen uitmaken van het publieke logiesregister dat Toerisme Vlaanderen beheert. Een denkpiste is dan ook om de stedenbouwkundige conformiteit te laten bevestigen door de toeristische ondernemer alvorens erkend te worden.  Steden en gemeenten zouden voortaan ook toeristische uitbatingen die niet in orde zijn met stedenbouwkundige conformiteit kunnen melden aan Toerisme Vlaanderen die die logies dan schrapt uit het publiek register.  

“In 2016 werd door de indieners van het decreet, waaronder ikzelf, de keuze gemaakt om in het logiesdecreet te focussen op de toeristische aspecten van comfort en veiligheid. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat logies ook in regel moeten zijn met andere regelgeving waaronder ruimtelijke ordening en fiscaliteit. Zoals minister Demir zelf aangeeft zijn het de diensten stedenbouw van de steden en gemeenten die tegen inbreuken op de ruimtelijke ordening moeten optreden. Informeren en sensibiliseren van zowel lokale besturen als toeristische ondernemers is essentieel. Door extra drempels, met bijkomende administratieve rompslomp in te voeren, moeten we vermijden dat heel wat logies in de illegaliteit verdwijnen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is