Er komen meer camperplaatsen in Vlaanderen - Cathy Coudyser (N-VA) kaart dreigend tekort aan bij minister Weyts

Door Cathy Coudyser op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts wil door overleg met de toeristische partners een duidelijk zicht krijgen op het tekort aan camperplaatsen in Vlaanderen en nagaan welke acties in samenspraak met de sector, steden en provincies kunnen worden ondernomen om hieraan tegemoet te komen. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag waarin Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser het tekort aan camperplaatsen in Vlaanderen aankaart bij Ben Weyts.

“Uit de knelpuntennota die Toerisme Vlaanderen actualiseerde, blijkt dat er in sommige Vlaamse toeristische regio’s momenteel al een tekort is aan camperplaatsen. Rekening houdend met het stijgend aantal Belgische kampeerauto’s (groei met 4% per jaar) zal in 2020 het aanbod meer dan waarschijnlijk in bijna alle regio’s en kunststeden ontoereikend zijn. Vlaams minister Weyts plant daarom overleg met zowel de provincies, steden als toeristische sector om na te gaan welke bijkomende acties kunnen ondernomen worden”, aldus Cathy Coudyser.

In de nota die Toerisme Vlaanderen recent opleverde definieert het agentschap een vijftal knelpunten rond kampeerautotoerisme in Vlaanderen. De vraag naar camperplaatsen nabij toeristisch interessante plekken overstijgt in toeristische regio’s de Kust, de Vlaamse Ardennen, de Limburgse Kempen en Brussel het beschikbare aanbod. Tijdens de drukste maanden van het jaar ontstaat er mogelijks ook een tekort in de Westhoek, de Antwerpse Kempen, de Groene Gordel en in en rond Brugge. Bij gebrek aan voldoende reguliere camperplaatsen zijn kampeerautotoeristen soms genoodzaakt om met hun camper op een publieke parking te overnachten hoewel dit op vele plaatsen verboden is. Daarnaast is de inrichting van camperplaatsen in bepaalde ruimtelijke zones ook niet steeds mogelijk of ontbreekt de nodige kennis over impulsen. Tot slot heeft Toerisme Vlaanderen ook vastgesteld dat informatie over het beschikbare aanbod en faciliteiten ter plaatse voor kampeerautotoeristen momenteel niet vlot en eenvoudig raadpleegbaar is.

Cathy Coudyser: “In zijn beleidsnota kondigde minister Weyts aan extra stimulansen te zullen geven met oog op meer faciliteiten voor kampeerautotoerisme. Zo voorziet Toerisme Vlaanderen sinds 2016 dat uitbaters van erkende toeristische logies een premie kunnen bekomen voor de aanleg van camperplaatsen. Het nieuwe logiesdecreet – met daarin een sterk vereenvoudigd reglementair kader voor het inrichten van kleine camperterreinen (met minder dan 10 plaatsen) – moet partners die voordien twijfelden als gevolg van de omvang van de vereiste investering over de streep trekken om toch een aantal camperplaatsen te voorzien. Toerisme Vlaanderen plant daarom een communicatie naar alle Vlaamse gemeenten en andere geïnteresseerde partners teneinde de bekendheid van de vereenvoudigde normen voor camperterreinen te vergroten. De gemeentebesturen zullen ook gevraagd worden om gegevens over het aantal parkeerplaatsen voor campers met overnachtingsmogelijkheid op het eigen grondgebied aan Toerisme Vlaanderen over te maken. Het agentschap zal samen met toeristische partners bekijken op welke manier deze beschikbare informatie over camperplaatsen in Vlaanderen best kan geïntegreerd worden in de communicatiekanalen die door kampeerautotoeristen frequent geraadpleegd worden”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is