Duurzame visserijtechnieken vinden steeds meer ingang

Door Cathy Coudyser op 9 juli 2020, over deze onderwerpen: Visserij

De Vlaamse visserijsector engageert zich al enkele jaren om te verduurzamen en zo de impact op het ecosysteem te verminderen. Met succes. Op vijf jaar tijd is de aanvoer van vis geleverd door vaartuigen die vissen met de traditionele ‘boomkortechniek’ afgenomen van 87 procent in 2014 naar 70 procent in 2019. In plaats daarvan komen alternatieve technieken zoals plankenvisserij, passief tuig en flyshoot. Dat heeft minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) geantwoord op een parlementaire vraag van Cathy Coudyser (N-VA).


De traditionele boomkorvisserij was lange tijd de meest gebruikte vistechniek in Vlaanderen. In 2007 werd maar liefst 94 procent van onze vis gevangen via deze boomkortechniek. Maar de methode wordt beschouwd als erg schadelijk voor het ecosysteem. Naast bodemberoering vormt vooral de ongewenste bijvangst één van de belangrijkste uitdagingen.
 
Convenant Duurzame Visserij 
Sinds 2011 worden inspanningen geleverd om de sector te verduurzamen, met het eerste Convenant Duurzame Visserij. In 2015 kwam hierop een vervolg met het Convenant ‘Visserij Verduurzaamt’ waarbij werd afgesproken om de techniek van boomkorvissen te verduurzamen en andere nieuwe vistechnieken te promoten die selectiever vissen, energie-efficiënter zijn en minder bodemimpact hebben.
 
Wat blijkt? Op vijf jaar tijd is de aanvoer van vis uit boomkorvisserij afgenomen met bijna 20 procent: van 87 procent in 2014 naar 70. Ook het aantal vaartuigen dat uitgerust is met deze vistechniek is gedaald van 65 in 2014 naar 45 in 2020. Deze afname van het aandeel van de boomkorvisserij is vooral ten voordele van alternatieve technieken plankenvisserij, passief tuig en flyshoot.
 
“Ook de huidige boomkor vistechniek zet in op duurzaamheid en is absoluut niet meer de boomkor van vroeger”, verduidelijkt Crevits in haar antwoord. “Er zijn niet alleen diverse varianten van de boomkor in gebruik, zoals sumwings, aqua planning gears of ecorolls, maar ook tal van andere belangrijke aanpassingen zijn ingevoerd, zoals het benthos release panel (paneel onderaan het net dat leidt tot een vermindering van ongewenste bijvangsten en bodemdieren), de flip-up rope of ‘touwschot’ ter vermindering van de hoeveelheid grote stenen, lichtere netten, lichtere korrestokken enz.”
 
Transitie naar een duurzame visserij
Hoewel een formele eindevaluatie van het Convenant nog niet gebeurd is, het loopt immers nog tot eind dit jaar, zijn er verschillende signalen dat de doelstellingen grotendeels behaald worden, antwoordde Crevits ook in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement. “Wetenschappers stellen vast dat de visbestanden gezond te noemen zijn”, aldus de minister. “Hierbij blijft een voortdurende dataverzameling en regeling van de vangsttoewijzingen noodzakelijk. Zeer belangrijk is ook dat er een nieuwe dynamiek in de sector gebracht werd.”
Die dynamiek moet volgens Crevits worden verdergezet. De eerste stappen zijn intussen al gezet om een nieuw convenant op te stellen om het vervolgtraject te verzekeren.
“De coherente inzet van zowel de sector, wetenschappelijke onderzoeksinstituten, milieuorganisaties en de overheid heeft ervoor gezorgd dat almaar meer vissers milieuvriendelijkere visserijtechnieken onder de knie krijgen. De transitie naar een duurzame visserij lijkt daarmee definitief ingezet”, besluit Coudyser.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is