Drie West-Vlaamse erfgoedprojecten op shortlist voor versnelde erfgoedpremies

Door Cathy Coudyser op 23 maart 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed

Vandaag selecteert bevoegd Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele 18 erfgoedprojecten die aanspraak maken op Vlaamse relance investeringsmiddelen. Drie West-Vlaamse erfgoedprojecten in Brugge, Nieuwpoort en Ieper krijgen eveneens de mogelijkheid om een premiedossier uit te werken. “Erfgoed is niet enkel de getuige van ons verleden maar moet opnieuw leven en een hedendaags economisch, toeristisch of maatschappelijk doel dienen. Met deze drie West-Vlaamse projecten voorziet Minister Diependaele in de mogelijkheid om erfgoedpremies toe te kennen.”

Door de veelheid aan premie-aanvragen, ontstond een wachtlijst die eind oktober 2021 maar liefst 469 dossiers telde voor een totaalbedrag van 254 miljoen euro. “Om financiële ondersteuning sneller te kunnen toekennen besliste bevoegd minister Diependaele in december 2020 om de indiening van grote restauratiedossiers te schorsen en introduceerde hij een nieuwe procedure met vaste indienmomenten waarbij voor elke oproep op voorhand een maximumbudget wordt vooropgesteld.” aldus Cathy Coudyser.  

In de loop van 2021 werden de eerste vier thematische oproepen in het kader van deze nieuwe procedure gelanceerd. Erfgoedprojecten die aansluiten bij de strategische prioriteiten “erfgoed en toerisme”, “erfgoed en wonen”, “economische invulling van erfgoed” en “herbestemming en nevenbestemming van kerken” kunnen een versnelde impuls krijgen via het Vlaamse relanceplan Vlaamse veerkracht. “Over de vier thematische relance oproepen heen werden in totaal 55 dossiers ingediend. De dossiers werden de voorbije weken onderzocht en inhoudelijk beoordeeld door een jury van experten en herleid tot een shortlist van 18 erfgoedprojecten. Drie West-Vlaamse erfgoedprojecten zijn nog steeds in de running.” weet Cathy Coudyser.

Drie West-Vlaamse erfgoedprojecten

Het Brugse erfgoedproject van Zorgvereniging Mintus wil het beschermde Godshuis ‘De Pelikaan” renoveren en restaureren om er betaalbare woongelegenheden voor zorgbehoevende, oudere Bruggelingen te creëren.  De kostprijs van de restauratie wordt geschat op 346.576,35 euro en kan rekenen op een premie van 40%.

De Ieperse Menenpoort zal door de Commonwealth War Graves Commission voor 2 miljoen euro gerestaureerd worden met het oog op een versterkte erfgoed- en toeristische beleving rond de Ieperse Vestingen. 

De Stad Nieuwpoort wil inzetten op de restauratie van het interieur van het beschermde Hoekhuis Hurlebise voor de introductie van een hoogkwalitatief toeristische onthaalpunt in het monument. De kostprijs daarvan is geraamd op 1.377.613,48 euro. Beide projecten kunnen ook rekenen op een premie van 40% op deze kostprijs.

Verdere procedure

Voor elk van de geselecteerde erfgoedprojecten moet nu tegen uiterlijk 15 juli 2022 een eigenlijk premiedossier wordt opgemaakt. Dan zal het agentschap Onroerend Erfgoed de premiedossiers opnieuw beoordelen en zal minister Diependaele uiterlijk 1 december 2022 beslissen over de toekenning van een erfgoedpremie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is