Derde convenant Visserij Verduurzaamt

Door Cathy Coudyser op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Visserij

Op 22 juni jl. ondertekenden de Rederscentrale, Natuurpunt, ILVO, het departement Landbouw & Visserij en de provincie West-Vlaanderen het nieuwe, derde Vlaamse convenant voor duurzame visserij 2021-2025. In dit convenant engageren alle betrokken partijen zich om de Vlaamse visserijsector verder te verbinden, te versterken en te vernieuwen door in te zetten op een veelheid aan acties rond de verdere verduurzaming van zowel de productie, verwerking en consumptie van Vlaamse vis, met respect voor het mariene ecosysteem. “Het derde convenant bouwt verder op de doelstellingen van het tweede convenant maar betrekt nog meer de hele keten van reders, vissers, de veiling, visverwerkende bedrijven, groot- en kleinhandel, de horeca en de consument.” geeft Cathy Coudyser mee.

Opvallende nieuwe accenten zijn o.m. dat de visserij wordt aanzien als volwaardig deel van de blauwe economie en dat op zoek zal worden gaan naar win-win situaties met alle gebruikers van de zee. Draagvlak creëren is in deze cruciaal.

De visserij wordt ook bestempeld als spilfiguur van de kustgemeenschap en zal dan ook sterker worden uitgespeeld als toeristische troef.  Lekkere visgerechten, garnalen of culinaire streekproducten uit de zee maar tegelijk zijn vaartuigen en materiaal maar ook het harde visserleven en de vele visserstraditie ons levend erfgoed die we verder kunnen ontsluiten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is