Jarenlang werd de overname van de gemeentescholen door GO! in de achterkamertjes voorbereid. Er werd nooit gewerkt aan een draagvlak, want de meeste mensen – ook rechtstreeks betrokkenen – werden niet geïnformeerd. GBL doet sinds februari alsof er al die tijd ‘verkennende gesprekken’ gevoerd werden.  Zowel de Commissie Zorgvuldig Bestuur als  de Vlaamse Regering doorprikten dat ballonnetje. Het staat nu zwart op wit: met name de schoolraad moest betrokken worden en advies geven. Dat is nooit gebeurd.

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) is niet verbaasd dat ook de Vlaamse Regering nu bevestigt wat al langer duidelijk was: het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft dit dossier compleet mismeesterd. De arrogante houding om dit plan door de strot van Knokke-Heist te duwen en geen participatie toe te laten zorgt terecht voor woede bij ouders, leerkrachten en directie. “Inspraak, constructief overleg en participatie van inwoners is een fundament in een goed werkende gemeente anno 2022. Een school is meer dan een structuur waarmee je wat kan schuiven. Het is een levende gemeenschap, geworteld in de gemeente.” vindt Coudyser.

 

Het dossier van de overname lijkt nu dood – en het is hoog tijd dat het gemeentebestuur dit ook onder ogen ziet. Ondanks de uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur en de nog lopende beroepsprocedure werkte GBL tot nu toe gewoon rustig verder aan hun plan. Met de uitspraken van de bevoegde schepen van onderwijs tijdens de gemeenteraad van november was het al duidelijk dat er geen enkel constructief overleg met de schoolraad meer mogelijk was.  De randvoorwaarden die de stuurgroep voorstelde waren ruim onvoldoende. “Er was geen duidelijkheid over het toekomstig onderwijsproject van GO! Hoe kunnen leerkrachten maar ook ouders dan een vrije en overwogen schoolkeuze maken voor hun kinderen?  En er waren geen maximale garanties voor de loopbaan van het personeel.  Enkel een paar flauwe engagementen die met de bestaande wetgeving niet verzekerd konden worden. Dat waren voor N-VA  nochtans essentiële randvoorwaarden.

Voor N-VA is dit dossier nu dood en begraven. “Wij vragen dan ook met aandrang dat het college dit dossier definitief stopzet.” besluit Cathy Coudyser.

Onderwerpen