Controle Airbnb: 22uitbatingen gesloten

Door Cathy Coudyser op 28 november 2018, over deze onderwerpen: Toerisme

Deze zomer voerde het agentschap Toerisme Vlaanderen een controle uit bij 106 Airbnb-panden. Van die panden was ongeveer de helft niet in orde inzake brandveiligheid, zij kregen een bevel tot onmiddellijke stopzetting. Uit een antwoord van minister van Toerisme Ben Weyts op een parlementaire vraag van Cathy blijkt dat 31 logiesuitbaters ondertussen het nodige hebben gedaan om zich in regel te stellen. 22 uitbaters zetten hun uitbating stop na dit bevel, al kan het om tijdelijke stopzettingen gaan met oog op het uitvoeren van bepaalde aanpassingen. Drie logiesuitbaters bleven ondanks het bevel tot stopzetting verder uitbaten zonder over een brandveiligheidsattest te beschikken. Zij kunnen beboet worden.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is