Parlement stemt in met optimalisatie van Vlaams logiesdecreet

Door Cathy Coudyser op 9 februari 2022, over deze onderwerpen: Toerisme

Het Vlaamse logiesdecreet dat in 2017 grondig hervormd werd is in samenspraak met de toeristische sector geëvalueerd. De uitgangspunten: vertrouwen in ondernemers, administratieve vereenvoudiging, focus op comfort en brandveiligheid en kansen geven aan innovatieve logiesvormen werden door de sector als positief ervaren. Toch werden ook een aantal verbeterpunten naar voren geschoven. Bevoegd minister van Toerisme Zuhal Demir komt met een wijzigingsdecreet hieraan tegemoet. Tegelijk kantelen we de jeugdlogies in in het logiesdecreet.  “Met deze verbeteringen zorgen we dat logeren in Vlaanderen nog kwalitatiever en veiliger is en dat er een breed aanbod voor elk type vakantieganger te vinden is.” reageert Cathy Coudyser tevreden.

Hier gaan we even dieper in op de voornaamste wijzigingen:

  • Een adviescomité voor het toeristisch logies wordt op vraag van de sector opnieuw in het leven geroepen. Dit comité zal mee waken over adequate uitvoering van het decreet.
  • De normen en uitbatingsvoorwaarden voor Vlaamse jeugdverblijven worden ingekanteld in het logiesdecreet. Er wordt een overgangsperiode van drie jaar voorzien, zodat jeugdverblijven zich kunnen aanpassen aan de nieuwe comfort- en brandveiligheidsnormen.  
  • De stedenbouwkundige conformiteitsverplichting wordt opnieuw expliciet vermeld in het decreet als uitbatingsvoorwaarde. We benadrukken wel dat stedenbouwkundige inbreuken niet zullen gehandhaafd worden door Toerisme Vlaanderen. Ze zijn daar immers niet voor bevoegd. Dit komt toe aan de lokale besturen.
  • Daarnaast wordt de verplichte aanmelding van een toeristisch logies bij Toerisme Vlaanderen expliciet opgenomen in het wettelijke kader als uitbatingsvoorwaarde. 
  • Er wordt verduidelijkt dat Toerisme Vlaanderen in het kader van een steekproef bij bemiddelingskantoren en/of digitale websites zoals Airbnb persoonlijke gegevens en adres van toeristische uitbatingen kan opvragen als die zich situeren in eenzelfde stad of gemeente

Gratis logies

De vraag van de campingsector om oneerlijke concurrentie met gratis camperplaatsen aan te pakken zal het voorwerp uitmaken van verder overleg met oog op het vinden van een juridisch sluitende regeling. De wijzigingsbepaling die voorzag om grootschalige gratis logies (vanaf 8 slaapplaatsen) binnen het toepassingsgebied van het decreet te brengen werd bij amendement in de plenaire vooralsnog geschrapt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is