Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 14 juli 2020

Na de Event Risk Matrix maakt de Vlaamse Regering nu ook werk van een Evenementenloket. Lokale besturen kunnen via dit nieuwe Event Risk Loket snel een éénsluidend en gecoördineerd advies krijgen van de betrokken ministers en de virologen van de GEES. Volgens Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N …

Door Cathy Coudyser op 14 juli 2020, over deze onderwerpen: Toerisme

Sinds de start van deze legislatuur zal EventFlanders niet alleen meer inzetten op het aantrekken van nieuwe internationale topevenementen naar Vlaanderen, maar tegelijk ook groeitrajecten aanbieden voor bestaande Vlaamse evenementen die het potentieel hebben om internationale bezoekers naar …

Door Cathy Coudyser op 10 juli 2020, over deze onderwerpen: Vlaams karakter

Vlaamse vrienden en vriendinnen, Op 11 juli vieren we met zijn allen feest, wat er ook moge gebeuren.  Het feest van de samenhorigheid en van onze gemeenschap waar we met zijn allen deel van uitmaken.  En net die samenhorigheid hebben we de afgelopen maanden moeten missen.  De corona-crisis heeft …

Door Cathy Coudyser op 9 juli 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed, Jongeren

Vlaamse musea trekken in hoofdzaak een relatief ouder publiek aan. 42 procent van de bezoekers is boven de 55. Daarnaast valt in de bezoekerscijfers vooral de ondervertegenwoordiging van jonge adolescenten op. Het overwinnen van deze leeftijdskloof vormt voor cultureel erfgoedorganisaties een grote …

Door Cathy Coudyser op 9 juli 2020, over deze onderwerpen: Visserij

De Vlaamse visserijsector engageert zich al enkele jaren om te verduurzamen en zo de impact op het ecosysteem te verminderen. Met succes. Op vijf jaar tijd is de aanvoer van vis geleverd door vaartuigen die vissen met de traditionele ‘boomkortechniek’ afgenomen van 87 procent in 2014 naar 70 procent …

Door Cathy Coudyser op 8 juli 2020, over deze onderwerpen: Visserij

De Vlaamse visserijsector engageert zich al enkele jaren om te verduurzamen en zo de impact op het ecosysteem te verminderen. En met succes. Op vijf jaar tijd is de aanvoer van vis geleverd door vaartuigen die vissen met de traditionele ‘boomkortechniek’, een eco-onvriendelijke vistechniek, …