Brexit update rond visserij

Door Cathy Coudyser op 4 augustus 2022, over deze onderwerpen: Visserij

Testreizen effenen stilaan pad voor aanlanding in Britse havens

Sinds de brexit is het voor onze Vlaamse vissers veel moeilijker geworden om vis gevangen in Britse wateren aan te landen in Britse havens. Via een aantal testreizen trachten de Rederscentrale, de douane en het FAVV samen om de extra administratieve rompslomp en logistieke problemen voor de vissers beheersbaar te maken zodat aanlanden in Britse havens terug even gangbaar kan worden. Recent polste ik bij bevoegd Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits naar de voortgang van dit proefproject.

Sedert 1 mei 2021 hebben Vlaamse reders al negen test aanlandingsreizen in Britse havens uitgevoerd. Uit de verschillende mogelijke routes die werden uitgetest is één route als meest efficiënt naar voren gekomen: aanlanden in de haven van Milford (zuidwesten van Wales) om vervolgens per vrachtwagen eerst door de kanaaltunnel naar Calais en na keuring in Boulogne-sur-Mer naar de Vlaamse visveilingen gebracht te worden. De meerkosten van het transport vanuit Milford naar Frankrijk, inclusief douane kosten, worden geschat op 1600 euro extra in vergelijking met pre-Brexit tijdperk. “Er resten nog een beperkt aantal problemen omtrent o.m. automatisering van de nodige documenten uit e-logboek. Daarom is beslist om de einddatum van het proefproject met twee maanden te verlengen tot 31 augustus 2022, en nog vier bijkomende testreizen te organiseren om deze resterende zaken uit te klaren.”

Brexit noodfonds helpt Vlaamse vissers aanpassen aan post-brexit tijdperk

Vanuit het Brexit noodfonds is 27 miljoen euro geoormerkt voor de ondersteuning van de Vlaamse visserij. Met middelen uit dit Europese noodfonds zijn naast de bovenvermelde testreizen alvast nog twee andere visserijgerelateerde projecten opgestart.

“De Rederscentrale zal nog tot 30 juni 2023 informatiemomenten rond vissen in Britse wateren organiseren. Daarnaast krijgen Vlaamse reders bij aanlanding in Britse havens individuele begeleiding op maat. De Vlaamse visveiling biedt op zijn beurt individuele reders bijstand in de administratie en logistieke kant van transport van in Britse wateren gevangen vis naar de Vlaamse visveilingen.”

Sedert begin april kunnen reders, bedrijven uit de visverwerkende sector of de aquacultuursector ook een aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap van Ondernemen om de kosten die ze sedert 1 januari 2020 gemaakt hebben om de negatieve gevolgen van de Brexit op de eigen bedrijfsvoering te recupereren met geld uit dit noodfonds.

“Een twintig organisaties uit de visserij- en aquacultuursector dienden ondertussen al een aanvraag in. Aanvragen kunnen nog tot 1 juli 2023 worden ingediend.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is