Brexit update

Door Cathy Coudyser op 24 maart 2021, over deze onderwerpen: Visserij, Brexit

Toegang tot 12 mijlszone

Per 1 januari 2021 hebben Europese vissers een vismachtiging nodig van de Britse autoriteiten om te mogen vissen in Britse wateren. De Britse twaalfmijlszone is voor onze Vlaamse vissers van groot belang. Voor sommige Vlaamse vaartuigen is deze zone goed voor 100% van hun vangsten. Zolang de vereiste vismachtiging niet is toegekend, is deze zone voor Vlaamse vaartuigen ontoegankelijk.

Binnen het Brexit-akkoord is bepaald dat voor ‘gekwalificeerde vaartuigen’ een vismachtiging voor de Britse twaalfmijlszone zal worden uitgereikt. Gekwalificeerde vaartuigen zijn die vaartuigen (of hun onmiddellijke opvolger) die een historische aanwezigheid in de zone kunnen aantonen in de periode 2012-2016. 

Op zes vaartuigen na hebben alle Vlaamse schepen in tussentijd de vereiste vismachtiging ontvangen van de Britse autoriteiten om te mogen vissen in de Britse twaalfmijlszone. Het Vlaamse departement Landbouw & Visserij begeleidt deze zes verder individueel om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Nog altijd geen Vlaamse aanlandingen in Britse havens

Tot op heden is aanlanden in Britse havens voor Vlaamse reders nog steeds niet evident. De onduidelijkheid over de administratieve formaliteiten die daarbij gepaard gaan is nog steeds groot waardoor Vlaamse reders ervoor opteren om (voorlopig althans) de voorkeur te blijven geven aan Noord-Europese havens in plaats van Britse.

Het departement Landbouw & Visserij zet samen met ILVO en de Rederscentrale een proefproject op om koudwatervrees van Vlaamse reders inzake aanlanding in Britse havens weg te nemen. 

Opdat de vereiste sanitaire controles sneller en efficiënter kunnen gebeuren (met minder visverderf tot gevolg) overweegt België om een extra grenscontrolepost op te richten. Gesprekken daarover zijn lopende met het Federal Agentschap voor Voedselveiligheid.

Onderhandelingen met derde landen

Over gedeelde visbestanden startte de Europese Commissie onderhandelingen op met derde landen Noorwegen en Groot-Brittannië.

Op 16 maart bereikten Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en de EU een akkoord over vangstmogelijkheden voor de zes visbestanden in de Noordzee die gezamenlijk worden beheerd, zoals schol, kabeljauw en haring. Ook afspraken inzake toegang tot elkaars wateren en de ruil van quota liggen in dit akkoord vervat. Als gevolg van dit akkoord kunnen Vlaamse vissers die dat wensen, na een afwezigheid van tien jaar, opnieuw op schol vissen in Noorse wateren en zo hun visgronden diversifiëren.

Bilaterale gesprekken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn nog lopende.

Verlenging tijdelijke vangstmogelijkheden 2021

De tijdelijke regeling die van toepassing is tot 31 maart 2021 voorziet dat vissers tot maximaal 25% van de vangstmogelijkheden van 2020 mogen opvissen.

Omdat onderhandelingen met Verenigd Koninkrijk over definitieve vangstmogelijkheden voor gedeelde visbestanden de vooropgestelde deadline van 31 maart zullen overschrijden, stemden de Europese ministers van Visserij op 23 maart jl. in met verlenging van tijdelijke visquota. Tot eind juli zullen onze Vlaamse vissers tot maximaal 60%  van de vangstmogelijkheden van 2021 kunnen benutten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is