Brexit update

Door Cathy Coudyser op 16 december 2020, over deze onderwerpen: Brexit

31 december, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, staat nu écht voor de deur. Hoewel de onderhandelingen nog steeds verdergezet worden, lijkt een akkoord nog niet in zicht. De waarschijnlijkheid dat we afstreven op een no deal boedelscheiding neemt toe naarmate deze ultieme deadline nadert. 

-Een bruuske exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal de Vlaamse exportgeoriënteerde economie zwaar treffen. De globale impact van de Brexit wordt geraamd op een terugval van de Vlaamse export met 0,5%. West-Vlaanderen zal het zwaarst in de klappen delen met een geschat exportverlies van 221 miljard euro op jaarbasis en daaraan gekoppeld een verlies van bijna 6.500 jobs.  De Vlaamse regering kondigde aan binnen het Vlaamse herstelplan “Vlaamse veerkracht” 83 miljoen euro te zullen inzetten om Vlaamse bedrijven te ondersteunen bij het betreden van nieuwe afzetmarkten. Voor de financiering rekent Vlaanderen op het Europese brexit noodfonds, Brexit Adjustment Reserve. Het is nog steeds wachten op meer duidelijkheid over de concrete modaliteiten van dit noodfonds. 

-Met 44% van de gerealiseerde trafiek is de haven van Zeebrugge koploper wat betreft maritieme trafiek tussen Vlaamse havens en het Verenigd Koninkrijk met een jaarvolume van 18 miljoen ton. Zeebrugge kan daarenboven gezien worden als bruggenhoofd voor de Britse distributie. Via de creatie van zgn. brexit zones, werd extra parkeergelegenheid voorzien voor 1.700 vrachtwagens om eventuele filevorming aan de douane op te vangen. 

-De onzekerheid over de finale afwikkeling van de brexit veroorzaakt sinds begin december hamstergedrag bij vele Britse ondernemingen met files op de Vlaamse snelwegen richting de haven van Zeebrugge en de Franse havens Calais en Duinkerke als gevolg. De noodplannen die het Vlaamse agentschap Wegen & Verkeer heeft ontwikkeld in samenspraak met het Verkeerscentrum, de provinciebesturen en de politie om te anticiperen op congestieproblemen gelieerd aan de brexit zijn daarom al voor 1 januari in voege getreden. Via continue monitoring van de situatie op de weg, aangepaste signalisatie en desgewenst omleiding van verkeer wordt getracht de hinder tot een minimum te beperken. 

-De Europese Commissie heeft daarnaast aangekondigd een reeks gerichte noodmaatregelen te zullen voorleggen aan het Europees parlement met oog op het waarborgen van wederkerige lucht- en wegverbindingen tussen Europa en UK en wederzijdse toegang van Europese en Britse vissersvaartuigen tot elkaars wateren na 31 december. De Commissie stelt voor om het huidige visserij afsprakenkader te verlengen tot uiterlijk 31 december volgend jaar of totdat er (eerder al) over visserij een overeenkomst kan worden bereikt. 

Evenals de voorbije maanden zal de Commissie Europese Aangelegenheden de brexit onderhandelingen ook de komende twee weken van nabij opvolgen om de vrijwaring van de Vlaamse belangen verder te behartigen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is