Bijen zijn geen bijzaak

Door N-VA op 24 april 2013, over deze onderwerpen: Bijen

De bijen hebben het vandaag bijzonder moeilijk. In Vlaanderen verdween de voorbije jaren haast 40 procent van de bijenkolonies. De oorzaken zijn divers: de biodiversiteit neemt af, we gebruiken nog te veel pesticiden en ook de parasitaire varraomijt bedreigt de bijen.

Het belang van bijen als bestuiver van gewassen is nochtans immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor onze economie. Uit recent onderzoek blijft dat 52 procent van de dagelijkse productenmix in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of onvoldoende bijen meer zouden zijn! In ons land alleen betekenen bijen een economische waarde van bijna 500 miljoen euro.

De N-VA neemt in de verschillende parlementen en op alle bestuurlijke niveaus de bijenproblematiek ter harte. Dat resulteerde al in een Vlaams bijenactieplan en een bijenresolutie in de Senaat. De N-VA steunde in het Europese Parlement ook het tijdelijke verbod op bijenonvriendelijke pesticiden.

Het Europees Parlement stemde dit jaar een tijdelijk verbod op neonicotinoïden, een stof die in pesticiden zit en zeer schadelijk is voor de bijen. Toenmalig Europees Parlementslid Frieda Brepoels werkte mee aan de maatregel, die ook huidig Europees Parlementslid Mark Demesmaeker voor de N-VA ondersteunt. 

Senator Patrick De Groote diende, samen met N-VA-collega’s Huub Broers, Lieve Maes, Elke Sleurs en Sabine Vermeulen, een resolutie in om een tweejarig moratorium te heffen op het gebruik van neonicotinoïden. België zou daarmee zelfs sneller actie ondernemen dan Europa.

Ook Kamerlid Cathy Coudyser roerde zich in het bijendebat. Ze stelde enkele mondelinge vragen aan minister van Landbouw Laruelle over het Belgische standpunt in verband met een verbod op neonicotinoïden. Daarnaast interpelleerde ze staatssecretaris van Leefmilieu Wathelet over het gebrek aan overleg met de Vlaamse overheid over het federale bijenplan.

In het Vlaams Parlement zet Tine Eerlingen zich in voor de bijen. Ze pleitte onder meer voor een tijdelijk verbod op het gebruik van neonicotinoïden voor bijenaantrekkelijke gewassen. Ze wees echter ook op de gebrekkige samenwerking tussen het federale en Vlaamse niveau. Zelfs de bijen hebben een communautaire angel ... 

Waar de N-VA in het bestuur zit, nemen ook steden en gemeenten maatregelen om de verzwakte bijenpopulatie te helpen. Zo besliste het gemeentebestuur van Lier, onder impuls van N-VA-schepen en Kamerlid Bert Wollants, om delen van de begraafplaats niet te wieden maar duurzaam in te richten en in te planten met bijenvriendelijke gewassen.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is