"Angst voor veranderingen" - Krant van West-Vlaanderen

Door Cathy Coudyser op 9 oktober 2015, over deze onderwerpen: Toerisme

Logiessector en Westtoer protesteren tegen voorstel nieuw logiesdecreet. Het voorstel van het nieuw logiesdecreet baart de logiessector zorgen. "We vrezen voor zowel de kwaliteit van het aanbod als voor de veiligheid van de toeristen."

Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) werkte hetvoorstel voor het nieuwe logiesdecreet mee uit. "Wij hebben zeker oor naar de bezorgdheden van Westtoer en de sectorfederaties, maar we denkendat er vooral angst heerst rond deveranderingen. We zijn al meer dan een jaar bezig aan het nieuwe decreet, onder meer omdat er grote vraag was naar vereenvoudiging voor zowel de ondernemer als de overheid. Dat is nu weggewerkt. Tegelijkertijd hebben we ingespeeld op de veranderingen in de sector en aan de economische realiteit, denk maar aan de opkomst van Airbnb", aldus de Knokse, die benadrukt dat hetdecreet gestoeld is op vertrouwen in de ondernemers. "We willen nietbetuttelen. We vertrouwen erop dat de ondernemers goed en kwalitatief werk leveren", aldus Cathy Coudyser, die ervan overtuigd is dat 90 tot 95 procent van de logiesuitbaters vrijwillig hun erkenning zal aanvragen. 

Bron: Krant van West-Vlaanderen/Krant van West-Vlaanderen, Vr. 09 Okt. 2015, Pagina 14

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is