Algen in de kijker in mei

Door Cathy Coudyser op 2 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaamse aquacultuur

Met tal van activiteiten wil Vlaanderen in de maand mei het belang en de vele mogelijkheden van algen, zowel voor de Vlaamse agro- en voedingsbedrijven alsook voor de consument in de verf zetten.   

In dit kader organiseren o.m. ILVO, maar ook Universiteit Gent en Thomas More Hogeschool events die algen in de kijker zetten.

Algen zijn een beloftevolle innovatieve eiwitbron en passen aldus in de Vlaamse eiwitstrategie. Tegen 2030 wil Vlaanderen een meer duurzame, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening realiseren én zelf meer eiwitten voorzien.

Algen vormen daarnaast ook een belangrijke hefboom voor een circulaire landbouw en voedselproductie aangezien de vergisting van dierlijke mest gebruikt kan word en als voedingsstof voor de groei van microalgen, die dan op hun beurt een bron van eiwitten zijn voor (menselijke) voeding of veevoeder.

Ik ben ondertussen in gesprek met de onderzoeksgroep RADIUS van de Thomas More Hogeschool. Zij ondervinden vanuit de praktijk onduidelijkheden hoe Vlaamse en/of federale wetgeving specifiek moet geïnterpreteerd worden op de kweek van microalgen. 

Op vrijdag 6 mei breng ik samen met enkele collega’s een bezoek aan Proviron in Hemiksem. Proviron is voorlopig de enige productiesite van micro algen in Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is