Akkoord over tijdelijke vangstquota voor gedeelde wateren met VK

Door Cathy Coudyser op 14 december 2021, over deze onderwerpen: Visserij

Elk jaar wordt in de maand december een akkoord dat vastgelegd per zeegebied en per vissoort hoeveel de vloot van elke EU lidstaat het komende jaar maximaal mag opvissen. Sinds Brexit is er naast een Europees akkoord ook een akkoord met UK nodig. Voor onze Vlaamse vissers die vaak ook in Britse wateren vissen is dat dus heel erg belangrijk.

Tijdens de Europese Agrofish-raad bereikte men een akkoord voor alle zeegebieden tussen de Europese lidstaten.  Bij gebrek aan een akkoord met UK, stemden de Europese ministers van Visserij op 14 december jl. in met tijdelijke vangstrechten voor de eerste drie maanden van 2022 voor de visbestanden die gedeeld worden met het Verenigd Koninkrijk.

“Onze Vlaamse vissers weten nu hoeveel tong, rog, zeeduivel, schartong en pladijs er in 2022 kunnen opgevist worden. Ze zijn opgelucht dat ze ook in de eerste drie maanden weten wat ze in de Britse wateren kunnen vissen maar er is nood aan een akkoord voor heel 2022. Zo creëert men toch meer zekerheid. ”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is