Brexit onderhandelingen over visserij in het slop

Door Cathy Coudyser op 10 juni 2020, over deze onderwerpen: Visserij

De onderhandelingen over een nieuwe visserijovereenkomst met het Verenigde Koninkrijk voor post-brexit tijdperk zitten muurvast. Hoewel er de voorbije weken enige vooruitgang kon worden geboekt over aspecten zoals de uitwisseling van gegevens, het afgeven van vislicenties en samenwerking rond wetenschappelijk onderzoek blijven de EU en de UK fundamenteel van mening verschillen over hete hangijzers zoals quotaverdeling en de toegang tot de Britse wateren. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser vandaag in de bevoegde commissie van Vlaams minister Hilde Crevits. “Laat ons aan één zeel trekken met andere EU-lidstaten en gefocust verder onderhandelen om tot een zo goed mogelijk visserijakkoord te komen. Brexit en de corona-crisis zijn grote uitdagingen voor de Vlaamse visserijsector. Alle vertrouwen dat we daar allen van bewust zijn.”

Een brexit-scenario waarbij de Vlaamse vissers niet langer of in beperktere mate toegang hebben tot de Britse wateren zou voor de Vlaamse visserij rampzalige gevolgen hebben. Maar liefst 50% van de jaarlijkse inkomsten van onze vloot dreigt weg te vallen als hen de toegang tot zowel de Britse 12-mijlszone als 200-mijlszone wordt ontzegd.

De Britten houden voorlopig vast aan het principe van “zonal attachment” bij de quotaverdeling waarbij gekeken wordt naar waar de vis zich fysiek bevindt hetgeen voorbijgaat aan de socio-economische afhankelijkheid van o.a. Vlaamse vloot t.a.v. de Britse wateren. Daarnaast volharden ze in hun pleidooi voor onderhandelingen op jaarlijkse basis over toegang tot elkaars wateren. De geruchten die in de Europese wandelgangen circuleerden over een Europese versoepeling van het eigen uitgangspunt werden door EU-Hoofdonderhandelaar Michel Barnier formeel weerlegd. Hij bevestigde dat het huidige EU-onderhandelingsmandaat, met daarin link tussen akkoord inzake vrijhandel en visserij, het behoud van de toegang voor Europese vissers tot de Europese wateren en het behoud van de huidige meerjarige quotaverdeling, de enige basis is en blijft voor de onderhandelingen met UK over een visserijakkoord.

Het uittredingsakkoord dat de Britse regering en de Europese onderhandelaars afsloten, voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020 tijdens dewelke de huidige visserijmogelijkheden worden aangehouden in afwachting van een nieuw visserijakkoord. Initieel werd het streefdoel vooropgesteld om een afgeklopte deal hieromtrent rond te hebben tegen 1 juli 2020. Intussen is het duidelijk dat deze deadline nog moeilijk haalbaar is. De bevoegde Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius gaf aan dat nog enkele maanden extra nodig zullen zijn om een evenwichtig en duurzaam visserijakkoord af te sluiten. Tegen het begin van de herfst moet dit akkoord er dan liggen.

“Als deadlines naderen, nadert soms ook het inzicht. Hopelijk valt er finaal een evenwichtig akkoord uit de bus waarin de belangen van de Vlaamse visserij gevrijwaard blijven. Daarvoor is het essentieel dat Vlaanderen en de andere Europese lidstaten met soortgelijke visserijbelangen in de Britse wateren nu aan hetzelfde zeel blijven trekken.” aldus Cathy Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is