84 erfgoedorganisaties vragen 55,4 miljoen euro structurele werkingsmiddelen aan

Door Cathy Coudyser op 16 februari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

Tot 15 januari 2023 konden cultureel erfgoedorganisaties in Vlaanderen een aanvraag indienen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het hernieuwde Vlaamse Cultureel erfgoeddecreet. Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) blijkt dat 84 aanvragen tijdig werden ingediend voor in totaal 55,4 miljoen euro. “Met de hernieuwing van het decreet kunnen nu ook universiteiten of hogescholen met een specifieke erfgoedwerking een aanvraag indienen. Ook voor de uitgave van gespecialiseerde erfgoedpublicaties zijn er middelen beschikbaar gesteld. Van deze nieuwe kansen werd duidelijk gebruik gemaakt.” stelt Cathy Coudyser tevreden vast.

47,4 miljoen euro gevraagd door 68 organisaties die collecties beheren

51 musea, 11 culturele archieven en 6 erfgoedbibliotheken hebben tijdig een aanvraag ingediend voor in totaal 47,4 miljoen euro. 57 organisaties worden nu al structureel ondersteund in Vlaanderen. Museum Vleeshuis in Antwerpen, Gents Universiteitsmuseum en Plantentuin Gent, het Museum van Oudenaarde, het Stedelijk Museum Aalst, Abby in Kortrijk, cultureel archief Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en de Openbare Bibliotheek van Brugge dingen voor het eerst mee naar Vlaamse financiering.

“Met de hernieuwing van het Cultureel Erfgoeddecreet vorig jaar kunnen nu ook universiteiten en hogescholen die een specifieke erfgoedwerking hebben aanvullende werkingssubsidies vragen. De Gentse Universiteitsbibliotheek, maar ook de bibliotheek van de KULeuven, de Conservatoriumbibliotheken van de Erasmushogeschool Brussel en Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen spelen op deze nieuwe opportuniteit in.” aldus nog Coudyser.

10 dienstverleners voor de erfgoedsector en het steunpunt voor immaterieel erfgoed

De Vlaamse overheid voorziet ook financiële steun aan organisaties die rond bepaalde thema’s zoals religieus, industrieel of agrarisch erfgoed de hele erfgoedsector helpen begeleiden en ondersteunen.  De 9 gevestigde spelers waaronder Parcum, ETWIE en Centrum voor Agrarische Geschiedenis willen die dienstverlening ook in 2024-2028 verderzetten. Museum Dr. Guislain uit Gent hoopt voor het eerst middelen te bekomen om ook het erfgoed van en voor de zorg- en welzijnssector te helpen. Deze 10 organisaties vragen samen 6,6 miljoen euro structurele steun. 

Ook het Steunpunt rond immaterieel erfgoed wil haar ambities verder zetten om de levendige tradities en gebruiken in Vlaanderen te borgen en mikt op 1 miljoen euro.

Ook tijdschriften en publicaties komen in aanmerking voor werkingssubsidies

Nieuw in het hervormde cultureel erfgoeddecreet is dat de uitgave van tijdschriften en erfgoedpublicaties ook subsidies kunnen worden aangevraagd. Vijf organisaties waaronder Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen haken hierop in en vragen samen 355.000 steun.

“Alle aanvragen worden nu beoordeeld door experten uit het erfgoedveld. Op basis van deze beoordelingen en na overleg met de steden en gemeenten zal het departement een advies voor financiering voorleggen aan Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon. De Vlaamse regering neemt uiterlijk 1 oktober een definitieve beslissing.” besluit Cathy Coudyser. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is