15.800 bezoekers geven hun visie rond herbestemming Sint Godelieve Abdij

Door Cathy Coudyser op 15 maart 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Toerisme

Tijdens een gedachtewisseling in Commissie Toerisme vandaag verschafte Toerisme Vlaanderen meer toelichting bij twee pilootprojecten die het agentschap uitvoert rond religieus erfgoed in Vlaanderen: abdijsite in Herkenrode enerzijds en Sint-Godelieveabdij/Minderbroedersklooster in Brugge anderzijds.

Onder impuls van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakt Toerisme Vlaanderen deze legislatuur werk van een visie rond de bezoekersontsluiting van religieuze erfgoedsites in Vlaanderen waarbij de oorspronkelijke religieuze functie van de site maximaal in zijn waarde zal worden gelaten en het eigenaarschap van de lokale gemeenschap centraal staat. In dat kader heeft Toerisme Vlaanderen beslist om zelf een pilootproject onder de noemer ‘De Tuin van Heden’ op te zetten en op zoek te gaan naar een herbestemming voor de Brugse sites van de Sint-Godelieveabdij en het aanpalende klooster van de Minderbroeders Kapucijnen.

“Overeenkomstig de Reizen naar Morgen-filosofie bundelt Toerisme Vlaanderen de krachten met tal van relevante partners zoals onder meer de stad Brugge, FARO, Parcum vzw, Agentschap Onroerend Erfgoed, Herita, Sacred Books vzw en Brugge Foundation.”

De voorbije zomer heeft Toerisme Vlaanderen een grootschalig participatief traject opgezet om bij het brede publiek (zowel Bruggeling als ruimer) te polsen naar de eigen visie en mening op de toekomstige invulling van de Sint-Godelieve Abdij.

15.800 bezoekers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de abdij te bezoeken en kennis te maken met de levenswijze van de zusters Benedictinessen en kregen daarna gerichte vragen voorgelegd over de meerwaarde van de site voor henzelf, stad Brugge en zijn inwoners en algemeen de (internationale) bezoeker.

De antwoorden zullen aan de hand van de methode Sensemaker gebundeld worden in een aantal verhaallijnen voor de toekomstige herbestemming van de site.

Hoewel de resultaten van deze participatieve bevraging en bijhorend rendabiliteitsonderzoek pas in de loop van juni 2022 zullen worden bekendgemaakt, lichtte projectleider Kristof Lataire op mijn verzoek al een tipje van de sluier op.

De bezoekers achten het wenselijk om de ambachten die beoefend werden door de zusters in de abdij opnieuw tot leven te wekken, dit zowel via museale ontsluiting van ambachten alsook door de actieve beoefening van dit vakmanschap door ambachtslieden op de site opnieuw mogelijk te maken. Gesprekken zijn momenteel lopende met de stad Brugge om ook het hedendaagse vakmanschap in Brugge een plekje te geven in de abdij. Daarnaast leent de site er zich volgens de bezoeker ook toe om open repetitieruimte voor Brugse kunstenaars te voorzien. De iconische slaapvertrekken van de zusters op de eerste verdieping kunnen op hun beurt inspirerende werkplekken bieden voor ondernemers uit de brede omgeving. Prioriteit moet volgens de bezoekers daarnaast ook gegeven worden aan de heractivatie van de moestuin van de abdij.”

In het voortraject worden nu diverse vormen van gebruik in delen van de site verder onderzocht op zowel haalbaarheid (rekening houdende met de intrinsieke kwaliteiten en mogelijkheden van het huidige gebouw) als rendabiliteit. Een rendabiliteitsonderzoek is lopende via dewelke het agentschap de potentiële interesse van exploitanten alvast in kaart brengt. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is