1 miljoen euro voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed

Door Cathy Coudyser op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

In november 2017 maakte minister Gatz bekend dat hij 3,5 miljoen euro vrijmaakt voor projectsubsidies voor cultureel erfgoed. 1 miljoen euro daarvan is bestemd voor pilootprojecten in het kader van het waarderen van cultureel erfgoed. Er werden 18 aanvragen ingediend. Het betreft aanvragen van 11 landelijke en 7 regionale spelers. Uitgezonderd uit provincie Limburg, werden er uit alle provincies aanvragen bezorgd. Dat blijkt uit een antwoord van de minister op een parlementaire vraag van Cathy.

De minister stelde terecht dat een doordacht waarderingsbeleid onontbeerlijk is bij alle aspecten van cultureel-erfgoedwerking. Het is voor collectiebeherende instellingen immers belangrijk om een waarde te kunnen plakken op de kunstwerken die ze in beheer hebben. Met een degelijke waardering, is het mogelijk om beter na te denken over collecties: wat wordt zeker behouden, wat kan eventueel afgestoten worden en voor welke prijs, prijsevoluties e.d.

Het reglement pilootprojecten waarderen voor cultureel erfgoed geeft de mogelijkheid aan cultureel-erfgoedorganisaties om waarderingstrajecten op te starten. Op deze wijze worden impulsen gegeven aan deze praktijk. Bovendien maakt dit reglement het mogelijk dat kennis wordt opgebouwd en gedeeld, zowel binnen de organisaties zelf als met het cultureel-erfgoedveld. Hiervoor heeft de administratie een samenwerking met FARO opgestart, die een uitgewerkt platform biedt aan de pilootprojecten om kennis en expertise op te bouwen en te delen.

In 2017 waren projectsubsidies mogelijk voor landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en was er een budget van 500.000 euro beschikbaar. Er werden 15 aanvragen ingediend, waarvan 10 projecten positief beoordeeld werden en subsidie ontvangen hebben. Deze projecten lopen nog uiterlijk tot 1 oktober 2018.  Dit jaar konden ook regionale spelers een aanvraag indienen en werd het beschikbare budget verhoogd naar 1.000.000 euro. Er werden 18 aanvragen ingediend. Het betreft aanvragen van 11 landelijke en 7 regionale spelers. Uitgezonderd uit provincie Limburg, werden er uit alle provincies aanvragen bezorgd. Het totaal gevraagde subsidiebedrag bedraagt 1.070.372 euro. (zie tabel hieronder voor het volledige overzicht).

Volgens de minister ligt het aantal ingediende aanvragen iets lager dan verwacht. Twee landelijke spelers, die een 2-fasig project hadden aangevraagd in 2017, hebben geen 2de fase ingediend. Dit betreft CRKC en Middelheimmuseum. Er werden ook iets meer aanvragen verwacht van regionale spelers. De minister gaf aan zo’n 20 à 25 dossiers verwacht te hebben.

Op 1 juli 2018 wordt beslist welke projecten het gevraagde bedrag toegekend krijgen.

Hieronder kan u per provincie het overzicht vinden van de organisaties die een aanvraag indienden, alsook het gevraagde subsidiebedrag:

West-Vlaanderen

Erfgoedcel Brugge

Geen blinde vlek meer: naar een grondiger kennis en een grotere bekendheid van de col. hulpmiddelen voor een mensen met een visuele beperking (collectie Spermalie/vzw De Kade)

46.498

Zuidwest

Waardering en herbestemming van het Landbouwmuseum 't Kapelriegoed

42.402

Projectvereniging Cultuuroverleg Zeven

Weten te waarderen. Hopcultuur en WO I-erfgoed als praktijkvoorbeelden voor een breder waarderingskader

60.000

Werkplaats Immaterieel Erfgoed

Pilootproject Waarderen van immaterieel cultureel erfgoed – fase 2

55.100

Erfgoedcel TERF

Assepoesters in de collectie: naar een regionaal ecosysteem voor waardering, collectiebeheer en ontsluiting

34.388

MuZEE

Waarderen vanuit een transcultureel en transhistorisch denken, van registratie verrijking tot een gefundeerde en representatieve ontsluiting op de MuZEE website

59.533

 

Oost-Vlaanderen

ETWIE

Naar een waardering van het brandweererfgoed in Vlaanderen. Casus: Aalst en Mechelen

82.000

Erfgoedcel Land van Dendermonde

Bewaren is zilver, waarderen is goud

62.333

Archiefbank Vlaanderen

Naar een werkinstrument voor het waarderen van privaatrechtelijke archieven. Waardering van
kabinetsarchieven als casestudy

63.659

LECA

Casestudy rond integraal en participatief waarderen van schutterserfgoed

17.825

 

Antwerpen

Fotomuseum

Waarderen van omvangrijke diapostieven- en negatievencollecties - fase 2

51.990

Antwerpen Kunstenstad

Katholiek kerkelijk erfgoed: (her)bestemmen of afstoten?

64.411

VAI

Naar een blauwdruk voor een architectuurcollectie Vlaanderen - fase 2

60.000

Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen

Hybride onderzoekscollecties over kunst waarderen: een pilootproject in het Rubenianum

54.000

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Wijzer waarderen: waardering als basis voor de Bibliotheekcollectie Vlaanderen - fase 2

70.940

Erfgoedcel Noorderkempen

Begijnhofmuseum, Gevangenismuseum & Heemkundig Museum Beerse werken samen aan collectiewaardering

47.374

 

Vlaams Brabant

Resonant

Naar een generieke methodiek voor cross-collections waarderen van muziek- en podiumkunstenerfgoed

140.919

CAG

Naar waarde geschat. Een integraal waarderiqngstraject voor vier agrarische erfgoedcollecties        
in Vlaanderen en Brussel - fase 2

57.000

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is